CKG002 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อาหยีเหอ อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ ล่องเรือไม้ไผ่แม่น้ำอายีเหอ 4วัน 3คืน

โปรแกรมทัวร์ : ฉงชิ่ง อาหยีเหอ อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ ล่องเรือไม้ไผ่แม่น้ำอายีเหอ
รหัสโปรแกรม : CKG002 สายการบิน : Airasia
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
วันเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2563

รายละเอียด

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อาหยีเหอ อู่หลง

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น