CKG001 ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ 3วัน 2คืน

โปรแกรมทัวร์ : ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์
รหัสโปรแกรม : CKG001 สายการบิน : Airasia
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
วันเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2563

รายละเอียด

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น