HKG002B ทัวร์ฮ่องกง...สายแบ๊ว ตะลุย ฮ่องกงดิสนีแลนด์ - บริษัท สปิริต ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด 3วัน2คืน

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง...สายแบ๊ว ตะลุย ฮ่องกงดิสนีแลนด์
รหัสโปรแกรม : HKG002B สายการบิน : Cathay Pacific
ระยะเวลา : 3วัน2คืน ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
วันเดินทาง : เดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562

รายละเอียด

วันแรก : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก

 

12.00 น. :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู ทางเข้าหมายเลข 7 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (CX) เคาน์เตอร์เช็คอินเอ็ม (M)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

15.15 น. :  เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 654

18.50 น. :  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok

สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา เป็นสนามบินเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัด อันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. (เวลาที่ฮ่องกงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ให้ท่านออก Exit B 

เดินทางสู่ฝั่งเกาะเกาลูน ผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงก๊ก ซึ่งย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในฮ่องกงคือ เลดี้ มาร์เก็ต และยังมีถนนสายช้อปปิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ที่นี่คล้ายคลึงกับย่านช้อปปิ้งหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน ถนนแต่ละสายจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทำให้สะดวกต่อการเลือกซื้อมากขึ้น ถนนบางเส้นในมงก๊กนั้น เต็มไปด้วยร้านขาย ปลาทอง, ดอกไม้, นก, รองเท้าผ้าใบ เครื่องใช้ในครัว ชุดแต่งงาน และสินค้าเฉพาะบางประเภทอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน ที่นี่คุณจะสามารถซื้อและต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ของใช้ในบ้านไปจนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำอาง และเสื้อผ้า ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเป็นที่ที่คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับเทรนด์ล่าสุดจากญี่ปุ่นและตะวันตก เป็นตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งของเกาะฮ่องกง คล้ายๆ ตลาดนัดตามข้างๆ ห้างของบ้านเรา จะขายของบนถนนริมซ้ายและขวา มีร้านค้าขนาดเล็กมากมายกว่า 100 ร้านค้า ขายของพวกเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของเล่นเด็ก ของที่ระลึก เคสโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคชิ้นเล็กๆ มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทำให้เดินได้อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว ร้านค้าส่วนใหญ่จะมีของซ้ำๆ ขายของคล้ายๆ กัน ดังนั้นควรเดินดูราคาหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจซื้อ ทุกร้านที่เข้าไปซื้อจะตั้งราคาไว้สูงมากเลยทีเดียว

*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

ที่พัก HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// HOTEL EASE   หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง : วิคทอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – SYMPHONY OF LIGHTS

เช้า : รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)     

ข้ามไปยังฝั่งเกาะฮ่องกง ขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิคตอเรียพีค ชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดื่มด่ำกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึกพีคทาวเวอร์) อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมวิวอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง 

นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมี พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่น พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคลาภการงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้, เทพแห่งวาสนา, เทพแห่งดวงชะตา, อิสระให้ท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย 

 

โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จี้ และแหวนกังหัน ที่มีชื่อเสียงที่สุด สินค้าทุกชิ้นมีเอกสารรับประกันคุณภาพเปลี่ยน ซ่อม ได้ตลอดอายุการใช้งาน หากเกิดการชำรุดจากสินค้าไม่ใช่อุบัติเหตุ และนำท่านเลือกซื้อ ยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย

กลางวัน : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2) เมนูพิเศษ..ห่านย่าง  

วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อลำลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงค์ซ่ง มีนามว่า “แซ กง” แม่ทัพปราบศึก ผู้คนทั่วทุกดินแดนต่างยำเกรงในกำลังพลอันกล้าหาญแข็งแกร่งของแม่ทัพแชกง  ในยามที่ออกรบ แม่ทัพแชกง ได้ใช้สัญลักษณ์ กังหัน 4 ใบพัด ในการออกรบด้วยทุกครา ทหารกล้าทุกนายเชื่อว่าสัญลักษณ์ใบพัดจะนำพาซึ่งชัยชนะ นำพาความโชคดี เสริมสิริมงคล และนำพาอำนาจอันแข่งแกร่งให้กับกองทัพ และชื่อเสียงให้การสู้ศึกของท่านจึงกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้  ปัจจุบันวัดแชกง จึงเป็นสถานที่สักการะเคารพ ขอพร ท่านแชกง โดยมีสัญลักษณ์เป็นกังหันนำโชคนั่นเอง  

 

การหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

วิธีการไหว้เทวดาฟ้าดิน (กลางแจ้ง )

 1. ขั้นตอนแรกหันออกจากวัด บอกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญ ไหว้ 3 ครั้ง 
 2. หันหน้ากลับมาด้านใน ไหว้3ครั้ง แล้วจึงปักธูปในกระถาง 
 3. ปักธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง
 4. นำธูปดอกเล็กหันหน้าเข้าวัด ไหว้พร้อมบอกชื่อ-นามสกุลอีกครั้ง ปักธูปเล็กทั้ง3กระถาง กระถางละ3ดอก
 5. เมื่อปักธูปทั้ง3ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยู่กำใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3 ดอก เพื่อไปปักด้านใน
 6. ส่วนที่เหลือกำใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทั้งหมดให้เสร็จ ก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านใน

วิธีสักการะด้านใน 

 • สักการะท่านด้านใน ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นท่านแชกง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า สำหรับท่านที่นำเครื่องรางหรือกังหันนำโชคที่ซื้อจากทางร้านก็ให้เตรียมนำออกมาพร้อมกัน  ให้อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน ด้วยความตั้งใจ  เสร็จแล้วหมุนกังหัน ที่อยู่สองด้านข้าง ๆ รูปปั้นท่านแชกง  หมุนตามเข็มนาฬิกา 3ครั้ง และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ เชื่อว่า "กังหันนำโชค" จะหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต 
 • ท่านที่มีจี้กังหันแชกงหมิวอยุ่แล้ว สามารถนำไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ  และขอพรให้กังหันนำแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี   ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์ เทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน  ท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียน ชื่อเดิมคือ “หว่องซ้อเผ่ง” เป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นเด็กเลี้ยงแพะที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา เมื่อถึงวันหนึ่งได้มีโอกาสพบกับนักพรต และได้รับการชักชวนให้ไปเล่าเรียนวิชา ท่านหว่องซ้อเผ่ง ตัดสินใจตามนักพรตออกไปศึกษาเล่าเรียนวิชา จนบรรลุ สามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ หลังจากนั้นก็ได้ลาอาจารย์นักพรตกลับมาใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาด้านสมุนไพร ใช้รักษาประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านได้ใช้วิชาการแพทย์สมุนไพร บำเพ็ญประโยชน์กับชาวบ้านมาตลอดช่วงชีวิต และยังถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์มากมาย จนได้รับยกย่องว่าเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลหว่องไท่ซิน เอาไว้ เพื่อกราบสักการะ 

นอกจากมีความเชื่อว่าไหว้ขอพรเรื่องความรักดีแล้ว ที่นี่เชียมซีก็แม่นมาก คนฮ่องกงบอกว่าแม่นเหมือนตาเห็นเลย  ท่านจึงมีฉายาที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ขอมาเราจัดให้  ผู้ที่ศรัทธาตามหารักแท้ ขอพระจากองค์เทพโดยบอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และสิ่งที่ท่านต้องการกับองค์เทพ และขอประทานพรให้ท่านสมหวังในสิ่งที่ขอ 

นอกจากเทพเจ้าหว่องไท่ซิน แล้ว ภายในวัด ยังมี เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว  รูปปั้นสีทอง มีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลัง  เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี  เพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี่แหละคือ เส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว เมื่อไปถึงจะเห็นรูปปั้นของเทพหยุคโหลวอยู่ตรงกลาง เมื่อหันหน้าเข้าหาเทพหยุคโหลว จะพบรูปปั้นเจ้าบ่าว อยู่ทางขวา และรูปปั้นเจ้าสาวอยู่ทางซ้าย โดยมีด้ายแดงผูกโยงจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาที่เทพหยุคโหลว

เทพเจ้าหยุคโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน ตามตำนานเล่าว่าหลังจากที่ภรรยาผู้เฒ่าเสียชีวิต ก็ได้ขึ้นไปอยู่บนสรวงสรรค์ ผู้เฒ่าก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาเพื่อขอให้ทวยเทพประทานพรให้เขาได้ขึ้นไปอยู่กับคนรัก จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ คอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะปรากฏตัวยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ เป็นเทพเจ้าผู้เป็นอมตะที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกด้ายดวงชะตา ระหว่างคู่รักซึ่งเมื่อคู่กันแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดกัน เทพหยุคโหลว ที่วัดหวังต้าเซียน จะเป็นจุดไหว้จุดที่ 4 ต่อจากการไหว้ศาลเจ้าที่ 

จากนั้นนำท่านสู่ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL  และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า,  ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก,  ONITSUKA TIGER รองเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่กันZARA เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปี  UNIQLO แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOY R US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION หรือ เครื่องเล่น PSP หรือ แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบต่างๆ สำหรับเด็กผู้ชาย และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่เป็นสินค้าขายดีมาก นอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ฝั่งยุโรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chloe ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toys r us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria

เย็น   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 3)

SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ดื่มด่ำกับการแสดงแสง สี เสียง และการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอันตระกานตา ยามค่ำคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เริ่มการแสดงด้วย AWAKENING,  ENERGY,  HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย THE FINAL  (หากมาทันชมโชว์)

ที่พัก HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// HOTEL EASE    หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม : ฮ่องกงดิสนีแลนด์ – กรุงเทพฯ 

เช้า : รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ (มื้อที่ 4)

เกาะลันเตา   ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง 

พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชีย ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (HONGKONG DISNEY LAND) เชิญทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรแห่งเวทย์มนตร์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายในฝัน และสำรวจดินแดนทั้ง 7 แห่ง ที่เต็มไปด้วยมนตร์มายา ความสวยงาม ความตื่นเต้น การสำรวจ และตัวละครของดิสนีย์

1. MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึก ตุ๊กตาและขนม ลูกกวาดมากมายและสุดสนุกกับ รถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ FLIGHTS OF FANTASY PARADE ท่านจะได้พบกับตัวการ์ตูนขวัญใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  

2. TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลกอนาคต” อาทิเช่น SPACE MOUNTAIN, BUZZ LIGHTYEAR, IRON MAN  และยังเป็นเครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ 

3. FANTASYLAND เมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ไม่ควรพลาด MICKEYS PHILHAR MAGIC (มิกกี้ส์ ฟิลฮาร์เมจิก) สนุกกับภาพยนตร์เพลงคลาสสิค 3 มิติของมิกกี้ยอดศิลปิน เพื่อสัมผัสพิเศษ กับ เทคนิคพิเศษด้วยมิติที่ 4 หนึ่งในประสบการณ์ความสุขสุดๆ ที่คุณพลาดไม่ได้ เดินต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ มิวสิคคัลที่ “เดอะโกลเด้น มิกกี้ส์” (THE GOLDEN MICKEYS) 

4. ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน  JUNGLE RIVER CRUISEซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตามแม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับที่ทุกโค้งน้ำจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่เล่นน้ำอย่างสนุกสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด จากนั้นสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซานโดย RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของ ทาร์ซาน TARZAN’S TREEHOUSE จากนั้นท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่อง “ไลอ้อนคิง” สุดท้ายท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับ เสียงดนตรีแห่งป่า อันไพเราะพร้อมกับสายน้ำพุอันเย็นฉ่ำ ที่เสา LIKI TIKIS  

5. TOY STORY LAND  โซนนี้จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน HONG KONG DISNEYLAND  โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง Toy Story จากของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กๆ กลับกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นราวกับว่าเราตัวเล็กลงและหลุดเข้าไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย เช่น TOY SOLDIER PARACHUTE DROP อย่าลืมจับให้แน่น เมื่อคุณจ่าและเหล่าทหารกล้าของแอนดี้นำท่านใส่ร่มชูชีพพร้อมดิ่งทิ้งตัวลงมาเสมือนท่านได้โดดร่มจริง  แล้วร่วมวิ่งไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สุดเสียงหวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)

6. GRIZZLY GULCH “กริซลีย์กัลช” โซนนี้จะเปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ำพุร้อน “ ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบสายน้ำที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ำจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ำ จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารักและสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และ เคไนย์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด

7. MYSTIC POINT "มิสทิค พอยท์" ให้มาผจญภัยในคฤหาสน์ของท่านลอร์ดเฮนรี่ ที่ท่านจะสัมผัสกับการผจญภัยสุดแสนลึกลับ ไม่ว่าจะเป็นมิสทิค แมนเนอร์คอเลคชั่นของสะสมส่วนตัวของ ท่านลอร์ดเฮนรี่ ก็คือบ้านสไตล์วิคตอเรียน รู้จักกันทั่วไปว่า MYSTIC MANOR "มิสทิค แมนเนอร์" สิ่งของโบราณที่เขาสะสมมีชื่อเสียงว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวที่อลังการที่สุดในโลก คฤหาสน์นี้ เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งของแปลกๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริง หรือ ภาพลวงตา ท่านต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเอง ลอร์ด เฮนรี่ ได้ครอบครองของชิ้นใหม่ล่าสุด คือหีบดนตรีที่สลักเสลาอย่างงดงาม ลวดลายลสับซับซ้อน ประณีต เป็นลายวานร ซึ่งได้ดึงดูดความสนใจของเพื่อนเดินทางที่ท่านลอร์ดไว้ใจ คือ เจ้าลิงน้อย อัลเบิร์ต มีเรื่องราวเล่าขานกันว่า หีบดนตรีนี้มีพลังลึกลับที่จะปลุกทุกสิ่งให้มีชีวิตขึ้นมา ด้วยเวทมนต์ของผงวิเศษ มิวสิค ดัสท์มิสทิค แม๊กนีโต อิเล็กทริค แคร์เริจ แขกทุกๆ ท่านจะได้รับโอกาส นั่งยายขับเคลื่อน สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของท่าน ลอร์ด เฮนรี่ เดอะ "มิสทิค แม๊กนี้โต้-อิเล็คทริค แคร์เริจ" เพื่อชมคอเลคชั่นงานสะสมของท่านลอร์ด รวบรวมสัมผัสทั้งห้า ในขณะที่เข้าชมคฤหาสน์กับประสบการณ์แบบแถวหน้า ท่านจะอยู่ใกล้ชิดกับของสะสมทุกชิ้น จนเกือบที่จะสัมผัสได้  GRADEN OF WONDERS การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ สับสนงงงวยในการผจญภัยไปใน การ์เด้น ออฟ วันเดอร์ ที่ซึ่งรูปปั้น และภาพวาด จะสร้างภาพลวงตาสามมิติให้ท่านเห็นต่อหน้า มิสทิค พอยท์ เฟรท ดีโป้ ที่มิสทิค พอยท์ เฟรท ดีโป้ ท่านจะสนุกสนานไปกับการถ่ายภาพกับวัตถุโบราณต่างๆ ที่เรียงรายอยู่ และอาจจะได้พบกับเหลนชายของท่านลอร์ด มิสทิค ที่ได้เดินตามรอยเท้าของท่านลอร์ด ท่องเที่ยวผจญภัยไปยังประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจรอบโลกมาแล้ว

*** กฎของดิสนีย์แลนด์ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปภายในสวนสนุก เช่น น้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่มีโลโก้ (ยกเว้น น้ำเปล่านำเข้าได้ท่านละ 1 ขวด) ขนมคบเคี้ยว, ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของว่าง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเว้น ลูกอมห่อขนาดเล็ก) ***

*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ตามเวลาที่ทัวร์ไกด์นัดหมาย ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

19.00 น. :  นำคณะถึงสนามบิน 

22.00 น. :  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 709

23.55 น. :  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

 

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ -------------------- 

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว

23-25 กุมภาพันธ์ 2562

CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.00-23.55

17,900 บาท 16,900 บาท  15,900 บาท 5,900 บาท

02-04 มีนาคม 2562

CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.00-23.55

17,900 บาท 16,900 บาท  15,900 บาท 5,900 บาท

09-11 มีนาคม 2562

CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.00-23.55

17,900 บาท 16,900 บาท  15,900 บาท 5,900 บาท

16-18 มีนาคม 2562

CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.00-23.55

17,900 บาท 16,900 บาท  15,900 บาท 5,900 บาท

23-25 มีนาคม 2562

CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.00-23.55

17,900 บาท 16,900 บาท  15,900 บาท 5,900 บาท

30 มีนาคม-01 เมษายน 2562

CX654, 15.15-18.50 // CX709, 22.25-00.15

17,900 บาท 16,900 บาท  15,900 บาท 5,900 บาท

11-13 พฤษภาคม 2562

CX654, 15.00-18.50 // CX709, 22.25-00.15

17,900 บาท 16,900 บาท  15,900 บาท 5,900 บาท

22-24 มิถุนายน 2562

CX654, 14.55-18.50 // CX709, 22.25-00.15

17,900 บาท 16,900 บาท  15,900 บาท 5,900 บาท

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นฮ่องกง
 • ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระน้ำหนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว
 • ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สำหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 200 บาท/วัน/ท่าน ( 200*3วัน = 600 บาท/ท่าน)      **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง 1.5 - 2 นิ้วเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน 2 รูป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์)

เงื่อนไขการเก็บเอกสาร และขอยื่นวีซ่า

 • ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าปกติ 7 วันทำการ
 • เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่งถึงบริษัท อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
 • หาก ยื่นเอกสาร ล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระค่าวีซ่าด่วน
 • กรณีส่งรูปถ่าย ไม่ถูกต้อง เช่น พื้นหลังเป็นสีฟ้า บริษัทฯจะไม่สามารถดำเนินการยื่นเรื่องวีซ่าให้ได้ เนื่องจากผิดกฎระเบียบการขอยื่นวีซ่า

การจองทัวร์และการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและรูปถ่ายสีหน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดำ) ขนาด1.5นิ้ว–2นิ้ว ท่านละ2 รูป

เงื่อนไขการยกเลิก

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 • กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

 

กรณีคณะออกเดินทางได้  

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

เงื่อนไขการให้บริการ

-  สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริษัทฯ ขอสงวน

   สิทธิ์ สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15-20 วัน

-  จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้

    เดินทาง  (บุคคลที่มีอายุ ตั้งแต่ 12ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน

-  เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

   เดินทางเป็นสำคัญ

-  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

  ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

  ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,  

   การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม

   แรงงานทั้ง   จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

   อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

   เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด

-   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

    ความประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน

-  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน  

    รายการเดินทาง บริษัท  ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

   เปลี่ยนชื่อได้

-  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 • ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายที่ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น