คลับเมด โทมามุ ฮอกไกโด

โปรแกรมทัวร์ : คลับเมด โทมามุ ฮอกไกโด
รหัสโปรแกรม : 06 สายการบิน : Airasia
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น : 48,000 บาท
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2562

รายละเอียด

วันแรก : กรุงเทพฯ – นิว ชิโตเสะ ฮอกไกโด    

21.00 น. เช็คอิน อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินดอนเมือง สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่ XJ620

** หลังจากผ่านขั้นตอนพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง. ** 

 

23.55 น. เหิรฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

 

วันที่สอง :  สนามบินชิโตเสะ - คลับเมด โทมามุ  - สนุกสนานกับกิจกรรมในรีสอร์ท     

08.25 น. เดินทางถึง สนามบิน นิว ชิโตเสะ สนามบินในเกาะฮอกไกโด (เวลาประเทศญี่ปุ่นไวกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

สนามบินนิวชิโตเสะ New Chitose Airport หรือ ชิน ชิโตเสะ Shin Chitose นับเป็นจุดหมายหลักสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยว ฮอกไกโดเกาะเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นท่าอากาศยานนานาชาติซึ่งมีความสำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดมีการจราจรทางอากาศหนาแน่นสุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ว่ากันว่าเป็นอันดับ 3 รองจาก นาริตะ และ ฮาเนดะ ของโตเกียว อีกทั้งยังมีร้านอาหารสารพัดชาติแหล่งรวมร้านราเมนดังทั่วฮอกไกโด แบบเดียวกับที่ซัปโปโรและอาซาฮิกาว่า ร้านขายอาหารทะเลสด แหล่งรวมร้านขนมหวานจากทั่วเกาะฮอกไกโด หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว เมื่อออกมาด้านนอก เจ้าหน้าที่ถือ ป้ายต้อนรับ CLUB MED และนำท่านขึ้นรถบัส Resort Liner เพื่อเดินทางสู่โทมามุ  (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศใน ขณะนั้น )

 

12.00 น. บริการอาหารที่ห้องอาหาร ITARA RESTAURANT แบบบุฟเฟห์ ที่มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่ม ต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ 

14.00 น. เช็คอินและพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆที่ให้บริการต่างๆที่ให้บริการภายในรีสอร์ท ทีมคลับเมดโทมามุ ฮอกไกโด ร่วมต้อนรับทุกท่านและอธิบายการใช้บริการต่างๆ จากนั้นนำท่านไปยังห้องพัก พร้อมแนะนำการใช้  SKI Pass (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และข้อมูลรีสอร์ทต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ จีโอ (GOs) ที่มาจากหลากหลายประเทศ

หมายเหตุกิจกรรมบริการฟรี ได้แก่ 

 1. สระน้ำคลื่นจำลองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด สระน้ำ Mina Mina Beach 11.00 -19.00 น. ( ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับคลับเมด)
 2. Ofuru (บ่อน้ำร้อน), Sauna เปิดบริการ 12.00 -22.00 น. ( สระน้ำ Mina Mina )
 3. บาร์ UNKAI เปิดบริการเครื่องดื่มระหว่าง 10.00 -24.00 น. ท่านสามารถใช้บริการเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ กว่า 100 เมนูและอาหารว่าง ขนมต่างๆตามเวลา (การบริการและเมนู อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

 

15.00-17.00 น. ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆและชมวิว (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ)

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร ITARA MAIN RESTAURANT คลับเมด โทมามุ ฮอกไกโด แบบบุฟเฟห์ มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ 

  ** สำหรับท่านที่ต้องการรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร HAKU YAKINIKU RESTAURANT จะต้องทำการจองล่วงหน้า โดยเปิดจองเฉพาะในช่วงเช้าเท่านั้นที่เค้าน์เตอร์คอนเซียส ติดกับ Reception  ห้องอาหาร HAKU ให้บริการเฉพาะมื้อเย็น 18.15 -21.30 น. ปิดทุกวันอังคารและวันศุกร์ เป็นอาหารสไตล์ปิ้งย่าง ซึ่งจะรวมอยู่ใน Package All Inclusive  คือ Basic Set หากท่านต้องการเพิ่มเติมสามารถสั่งแยกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

18.50 น. สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสกี ท่านสามารถลงชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกสอนในแต่ละคลาสตามระดับความสามารถของท่านตั้งแต่ระดับปูพื้นฐาน ไปจนถึงทักษะสกีระดับสูงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่กรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์สกีหรือชุดเล่นสกีท่านสามารถเช้าหรือซื้อได้ที่แผนกกีฬ่าสกี (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

หมายเหตุ 

1. บริการคลาสครูฝึกสอนสกีและสโนบอร์ด มีทั้งหมด 6 ระดับ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้ใหญ่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เปิดบริการตั้งแต่ 09.00-11.00 น. และ 13.00 -15.00 น. ตามตารางที่กำหนดให้และเปลี่ยนแปลง ยกเลิกได้ตามสภาพอากาศและความปลอดภัยโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สำหรับค่าเช่าชุดสกี ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,000 บาท (3,600เยน) ต่อวัน และเด็กท่านละ 750 บาท (2,600เยน)ต่อวัน 

3. สำหรับท่านที่ต้องการ Private Ski Lesson ท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ในวันที่ท่านเข้าพัก ระหว่างเวลา 18.00 -19.15 น. ที่แผนกบริการสกี

20.15 น. หลังอาหาร ท่านสามารถสนุกสนานกับการแสดงโชว์จากทีมจีโอ ที่หลากหลายความสามารถและการแสดงที่ไม่ซ้ำในแต่ละค่ำคืน จากนั้นสนุกกับการเต้นแบบไม่ซ้ำใคร ( Club Med Crazy Sign) และท่านสามารถเลือกสั่งเครื่องดื่มนานาชนิดที่บาร์เครื่องดื่มไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ

22.00 น. สนุกสนานกับปาร์ตี้ที่บริเวณ Unkai Bar ซึ่งสามารถใช้บริการได้ถึงเที่ยงคืน

00.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

                                                                                       

วันที่สาม : สนุกสนานกับกิจกรรมในรีสอร์ท                      

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหาร ITARA MAIN RESTAURANT 

08.45 น. ท่านสามารถเตรียมพร้อมและเช็คอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ดที่จองไว้ เพื่อความสนุกสนานและความสะดวกท่านสามารถมาถึงก่อนเวลาประมาณ 30 นาที 

09.00-11.00 น. บริการคลาสสกีและสโนว์บอร์ด Club 1-6 ตามที่ท่านได้ระบุไว้ 

หมายเหตุ หากท่านไม่เล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด ท่านสามารถเลือกสนุกกับกิจกรรมอื่นได้ตามที่ทางรีสอร์ทจัดขึ้น (บางรายการอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เช่น 

 1. ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆและชมวิว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ)
 2. Snow Trekking เป็นการเดินสำรวจธรรมชาติท่ามกลางหิมะขาวโพลน (08.00 -10.00 น.) ท่านสามารถเช่ารองเท้าลุยหิมะที่แผนกกีฬาสกีและลงชื่อล่วงหน้า 1 วัน 

11.45 น. บริการอาหารที่ห้องอาหาร ITARA RESTAURANT แบบบุฟเฟห์ ที่มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่ม ต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ 

13.00 น. บริการคลาสสกีและสโนว์บอร์ด Club 1-6 ตามที่ท่านได้ระบุไว้ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ กิจกรรมบริการฟรี ได้แก่

 1. สระน้ำคลื่นจำลองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด สระน้ำ Mina Mina Beach 11.00 -19.00 น. 
 2. Ofuru (บ่อน้ำร้อน), Sauna เปิดบริการ 12.00 -22.00 น. ( สระน้ำ Mina Mina )
 3. บาร์ UNKAI เปิดบริการเครื่องดื่มระหว่าง 10.00 -24.00 น. ท่านสามารถใช้บริการเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ กว่า 100 เมนูและอาหารว่าง ขนมต่างๆตามเวลา (การบริการและเมนู อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร ITARA MAIN RESTAURANT คลับเมด โทมามุ ฮอกไกโด แบบบุฟเฟห์ มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ

20.15 น. หลังอาหาร ท่านสามารถสนุกสนานกับการแสดงโชว์จากทีมจีโอ ที่หลากหลายความสามารถและการแสดงที่ไม่ซ้ำในแต่ละค่ำคืน จากนั้นสนุกกับการเต้นแบบไม่ซ้ำใคร ( Club Med Crazy Sign) และท่านสามารถเลือกสั่งเครื่องดื่มนานาชนิดที่บาร์เครื่องดื่มไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ

22.00 น. สนุกสนานกับปาร์ตี้ที่บริเวณ Unkai Bar ซึ่งสามารถใช้บริการได้ถึงเที่ยงคืน

00.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ : สนุกสนานกับกิจกรรมในรีสอร์ท             

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหาร ITARA MAIN RESTAURANT 

08.45 น. ท่านสามารถเตรียมพร้อมและเช็คอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ดที่จองไว้ เพื่อความสนุกสนานและความสะดวกท่านสามารถมาถึงก่อนเวลาประมาณ 30 นาที 

09.00-11.00 น. บริการคลาสสกีและสโนว์บอร์ด Club 1-6 ตามที่ท่านได้ระบุไว้ 

หมายเหตุ หากท่านไม่เล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด ท่านสามารถเลือกสนุกกับกิจกรรมอื่นได้ตามที่ทางรีสอร์ทจัดขึ้น (บางรายการอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เช่น 

 1. ท่านสามารถใช้บัตร SKI Pass เพื่อขึ้นชมจุดขึ้น-ลงของนักสกี และใช้ SKI Lift ไปยังจุดจอดต่างๆและชมวิว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรณีบัตรหายติดต่อที่แผนกต้อนรับ)
 2. Snow Trekking เป็นการเดินสำรวจธรรมชาติท่ามกลางหิมะขาวโพลน (08.00 -10.00 น.) ท่านสามารถเช่ารองเท้าลุยหิมะที่แผนกกีฬาสกีและลงชื่อล่วงหน้า 1 วัน 

11.45 น. บริการอาหารที่ห้องอาหาร ITARA RESTAURANT แบบบุฟเฟห์ ที่มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่ม ต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ 

13.00 น. บริการคลาสสกีและสโนว์บอร์ด Club 1-6 ตามที่ท่านได้ระบุไว้ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ กิจกรรมบริการฟรี ได้แก่

 1. สระน้ำคลื่นจำลองที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด สระน้ำ Mina Mina Beach 11.00 -19.00 น. 
 2. Ofuru (บ่อน้ำร้อน), Sauna เปิดบริการ 12.00 -22.00 น. ( สระน้ำ Mina Mina )
 3. บาร์ UNKAI เปิดบริการเครื่องดื่มระหว่าง 10.00 -24.00 น. ท่านสามารถใช้บริการเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ กว่า 100 เมนูและอาหารว่าง ขนมต่างๆตามเวลา (การบริการและเมนู อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร ITARA MAIN RESTAURANT คลับเมด โทมามุ ฮอกไกโด แบบบุฟเฟห์ มีความหลากหลายจากอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารยุโรป อาหารจีน เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆมากมาย เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ

20.15 น. หลังอาหาร ท่านสามารถสนุกสนานกับการแสดงโชว์จากทีมจีโอ ที่หลากหลายความสามารถและการแสดงที่ไม่ซ้ำในแต่ละค่ำคืน จากนั้นสนุกกับการเต้นแบบไม่ซ้ำใคร ( Club Med Crazy Sign) และท่านสามารถเลือกสั่งเครื่องดื่มนานาชนิดที่บาร์เครื่องดื่มไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ สาเก และซอฟดริ้งต่างๆ

22.00 น. สนุกสนานกับปาร์ตี้ที่บริเวณ Unkai Bar ซึ่งสามารถใช้บริการได้ถึงเที่ยงคืน

00.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้า : คลับเมด โทมามุ – สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ                                          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหาร ITARA MAIN RESTAURANT 

08.00 น. เตรียมเช็คเอาท์และออกเดินทางจากคลับเมด

09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน  XJ 621

15.35 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ --------------------

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น