HKG003 ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง – มาเก๊า 3วัน2คืน - บริษัท สปิริต ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด 3 วัน 2คืน

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง – มาเก๊า
รหัสโปรแกรม : HKG003 สายการบิน : Cathay Pacific
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
วันเดินทาง : เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2562

รายละเอียด

วันแรก : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – LADY MARKET

03.30 น. :  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

06.35 น. : นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 616

10.25 น. : เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok

******************************************************************************

กรุณาดูเวลานัดหมายและเวลาบิน ตามเที่ยวบินและวันที่ ที่ท่านเลือกเดินทางค่ะ

******************************************************************************

05.30 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

08.25 น. :  นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 700

**เครื่องลำใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเครื่องดื่มมีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง**

12.10 น. :  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok  ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008.  (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง,นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ให้ท่านออก Exit B

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1)

นั่งรถรางพีคแทรม PEAK TRAM ขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิคตอเรียพีค ชมทัศนียภาพที่สวยงามกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดื่มด่ำกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึกพีคทาวเวอร์) อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด ชมวิวอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง 

นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิม และ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมี พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เช่น พระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคลาภการงาน, พระกาฬ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้, เทพแห่งวาสนา, เทพแห่งดวงชะตา, อิสระให้ท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2)

เดินทางสู่ฝั่งเกาะเกาลูน ผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง 

เดินทางสู่ ย่านมงก๊ก ซึ่งย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในฮ่องกงคือ เลดี้ มาร์เก็ต และยังมีถนนสายช้อปปิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ที่นี่คล้ายคลึงกับย่านช้อปปิ้งหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน ถนนแต่ละสายจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทำให้สะดวกต่อการเลือกซื้อมากขึ้น ถนนบางเส้นในมงก๊กนั้น เต็มไปด้วยร้านขายปลาทอง, ดอกไม้, นก, รองเท้าผ้าใบ, เครื่องใช้ในครัว. ชุดแต่งงาน, และสินค้าเฉพาะบางประเภทอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน ที่นี่คุณจะสามารถซื้อและต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ของใช้ในบ้านไปจนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำอาง และเสื้อผ้า ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเป็นที่ที่คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับเทรนด์ล่าสุดจากญี่ปุ่นและตะวันตก เป็นตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งของเกาะฮ่องกง คล้ายๆ ตลาดนัดตามข้างๆ ห้างของบ้านเรา จะขายของบนถนนริมซ้ายและขวา มีร้านค้าขนาดเล็กมากมายกว่า 100 ร้านค้า ขายของพวกเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของเล่นเด็ก ของที่ระลึก เคสโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคชิ้นเล็กๆ มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทำให้เดินได้อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว ร้านค้าส่วนใหญ่จะมีของซ้ำๆ ขายของคล้ายๆ กัน ดังนั้นควรเดินดูราคาหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจซื้อ ทุกร้านที่เข้าไปซื้อจะตั้งราคาไว้สูงมากเลยทีเดียว

ที่พัก HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// HOTEL EASE   หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง : ฮ่องกง – มาเก๊า – รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม – ซากโบสถ์เซนต์ปอล & เซนาโด สแควร์ – วัดอาม่า – เวเนเชียน – ฮ่องกง     

เช้า : รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ ( มื้อที่ 3 )

เดินทางสู่มาเก๊า โดยรถบัส (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ผ่านสะพาน ฮ่องกง-มาเก๊าจูไห่ (Hong Kong-Macau-Zhuhai Bridge) สะพานแห่งนี้มีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร ประกอบด้วย สะพานข้ามทะเล อุโมงค์ลอดใต้ทะเล และเกาะเทียม นับเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เชื่อมเกาะฮ่องกง เมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้ง และเกาะมาเก๊า 

“มาเก๊า” อดีตอาณานิคมเก่าแก่ของโปรตุเกส ที่กลับคืนสู่การปกครองของจีน ในปี ค.ศ. 1999 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” นับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสเดินเรือเข้ามาเพื่อทำการค้าขายกับชาวจีน และสร้างอาณานิคม ทั้งยังนำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนาตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน

นมัสการขอพร รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม  KUN IAM STATUE ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า สร้างขึ้นโดยโปรตุเกสในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน บ้างก็เรียกเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง เนื่องจากส่วนปรางค์มีลักษณะคล้ายพระแม่มารี เป็นรูปปั้นยืนสูง 20 เมตรบนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่นออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร เป็นรูปปั้นทองสำริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป ซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของมาเก๊า ภายในฐานรูปโดมหมือนดอกบัวเป็นศูนย์ส่งเสริมศาสนาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื้อและ ให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความเมตตา นอกจากนี้ยังว่ากันว่าเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเพียงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ได้หันหน้าออกทะเล ตำแหน่งขององค์เจ้าแม่ฯ ได้รับการวางฮวงจุ้ยจากซินแสชื่อดังของมาเก๊า การหันหลังให้ทะเลขณะเดียวกันก็หันหน้าเข้าไปในเมือง นั่นก็สื่อถึงความหมายว่าเจ้าแม่กวนอิมปกปักษ์ดูแลรักษาเมืองไว้นั่นเอง

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล RUIN OF ST. PAUL’S เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูนิโอ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1602-1640 โดยคณะเยซูอิต ซึ่งต่อมาถูกไฟไหม้และพายุฝุ่นถล่ม ในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู ทางขึ้นไปจะเป็นบันไดหิน และซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลจะอยู่ด้านบนสุด เสมือนสัญลักษ์ของมาเก๊า และในปี 1991 ก็ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้ง จนเห็นซากประตูโบสถ์ที่สวยงามในปัจจุบัน ประตูโบสถ์เซนต์พอลมีทั้งหมด 5 ชั้น โดยที่ชั้นแรกเป็นทางเข้า มีทั้งหมด 3 ช่องและเรียงรายด้วยเสาโบราณทรงโรมัน ส่วนชั้นที่ 2 นั้นเป็นหน้าต่าง 3 ช่อง ส่วนอีก 3 ชั้นที่เหลือนั้นจะมีการตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปต่างๆ ซึ่งดูสวยงามกว่า 2 ชั้นแรก ชั้นที่ 3 มีรูปปั้นพระแม่มารีย์อยู่ตรงกลาง ส่วนชั้นที่ 4 เป็นรูปปั้นพระเยซู และที่ด้านบนของชั้น 5 จะมีไม้กางเขนตั้งอยู่ หากเดินผ่านประตูโบสถ์ไปที่ด้านหลัง ก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์ศาสนาซึ่งมีหลุมฝังศพของวาลิควาโนตั้งอยู่ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโบสถ์เซนต์ปอลแห่งนี้ขึ้น ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีอุปกรณ์ทางศาสนา ภาพวาดต่างๆ จัดแสดงไว้ให้ชมอีกด้วย

 

เดินชมย่าน จัตุรัสเซนาโด้ SENADO SQUARE ย่านยอดฮิตของมาเก๊า มีทั้งสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสผสมผสานกันวัฒนธรรมจีนให้เที่ยวชม จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส มีพื้นที่ทั้งหมด 3,700 ตารางเมตร เป็น 1 ใน 4 จตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของมาเก๊า และในปี 2005 จตุรัสแห่งนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO’s World Heritage ทางเดินต่างๆตกแต่งด้วยกระเบื้องและหินโมเสสหลากสีเป็นลายคล้ายคลื่นทะเล  มีร้านค้าเปิดกันอยู่ทั้งสองข้างทาง เป็นทางเดินคดเคี้ยวเลี้ยวไปตามทางที่จะไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ

เที่ยง   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 4) 

สักการะ วัดอาม่า A MA TEMPLE หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เจ้าแม่ทับทิม เป็นวัดที่อยู่มายาวนาน สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าเกิดขึ้น เชื่อกันว่าที่มาของชื่อมาเก๊านั้น มาจากบริเวณวัดอาม่าแห่งนี้นี่เอง ในอดีตจะมีอ่าวที่ชื่อว่า A Ma Goa (อาม่าก๊อก) แปลว่า อ่าวของอาม่า จึงเพี้ยนมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจุบัน อีกตำนานเล่าว่า มีเด็กสาวชื่อว่า หลินโม ซึ่งเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดกว่าเด็กทั่วไปในช่วงอายุเดียวกัน สามารถหยั่งรู้ถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อเธอเสียชีวิตลงบริเวณอ่าว A Ma เธอก็มักจะคอยช่วยเหลือชาวประมงให้พ้นภัยอันตรายและปลอดภัย จึงกลายมาเป็นชื่อของวัดแห่งนี้ วัดอาม่าตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจุดกราบไหว้ขอพรอยู่หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาต้องเดินขึ้นบันไดไป ในแต่ละชั้นจะมีทั้งศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ต่างๆให้เราได้ขอพร สถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบสไตล์จีนโบราณ 

THE VENETIAN RESORT เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่มาเก๊าที่มีโซนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งยังเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปคือโซนที่เป็นห้าง ซึ่งออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกับสไตล์เมืองเวนิสของประเทศอิตาลี บรรยากาศในโซนห้างของเวเนเชี่ยนเรียกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ที่ด้านข้างของโซนคาสิโนซึ่งจะแยกส่วนกันชัดเจนแต่จะมีทางเดินเชื่อมถึงกันได้ ภายในห้างจะมีรูปร่างคล้ายกับตัว U ที่มีคลองไหลผ่านกลางทางเดินซึ่งจะมีบริการเรือพายกอนโดล่า(Gondola) ที่มีทั้งคนจีนและฝรั่งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ พร้อมกับการพูดคุยร้องเพลงไปด้วย ส่วนเพดานจะทาสีและให้แสงเหมือนกับเป็นท้องฟ้า ร้านต่างๆภายในห้างค่อนข้างหลากหลาย ทั้งของกินของใช้ต่างๆ รวมทั้งร้าน Lord Stow Bakery ที่เป็นร้านขายทาร์ตไข่ชื่อดังที่สุดเจ้าหนึ่งของมาเก๊า 

เดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยรถบัส (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ผ่านสะพาน ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่ (Hong Kong- Macau- Zhuhai Bridge)

เย็น   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5) 

ที่พัก HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// HOTEL EASE    หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน – กรุงเทพฯ 

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 6) 

วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อลำลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงค์ซ่ง มีนามว่า “แซ กง” แม่ทัพปราบศึก ผู้คนทั่วทุกดินแดนต่างยำเกรงในกำลังพลอันกล้าหาญแข็งแกร่งของแม่ทัพแชกง  ในยามที่ออกรบ แม่ทัพแชกง ได้ใช้สัญลักษณ์ กังหัน 4 ใบพัด ในการออกรบด้วยทุกครา ทหารกล้าทุกนายเชื่อว่าสัญลักษณ์ใบพัดจะนำพาซึ่งชัยชนะ นำพาความโชคดี เสริมสิริมงคล และนำพาอำนาจอันแข่งแกร่งให้กับกองทัพ และชื่อเสียงให้การสู้ศึกของท่านจึงกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้  ปัจจุบันวัดแชกง จึงเป็นสถานที่สักการะเคารพ ขอพร ท่านแชกง โดยมีสัญลักษณ์เป็นกังหันนำโชคนั่นเอง  

การหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

วิธีการไหว้เทวดาฟ้าดิน (กลางแจ้ง )

 1. ขั้นตอนแรกหันออกจากวัด บอกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญ ไหว้ 3 ครั้ง 
 2. หันหน้ากลับมาด้านใน ไหว้3ครั้ง แล้วจึงปักธูปในกระถาง 
 3. ปักธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง
 4. นำธูปดอกเล็กหันหน้าเข้าวัด ไหว้พร้อมบอกชื่อ-นามสกุลอีกครั้ง ปักธูปเล็กทั้ง3กระถาง กระถางละ3ดอก
 5. เมื่อปักธูปทั้ง3ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยู่กำใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3ดอก เพื่อไปปักด้านใน
 6. ส่วนที่เหลือกำใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทั้งหมดให้เสร็จ ก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านใน

วิธีสักการะด้านใน 

 • สักการะท่านด้านใน ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นท่านแชกง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า สำหรับท่านที่นำเครื่องรางหรือกังหันนำโชคที่ซื้อจากทางร้านก็ให้เตรียมนำออกมาพร้อมกัน  ให้อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน ด้วยความตั้งใจ  เสร็จแล้วหมุนกังหัน ที่อยู่สองด้านข้าง ๆ รูปปั้นท่านแชกง  หมุนตามเข็มนาฬิกา 3ครั้ง และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ เชื่อว่า "กังหันนำโชค" จะหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต 
 • ท่านที่มีจี้กังหันแชกงหมิวอยุ่แล้ว สามารถนำไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ  และขอพรให้กังหันนำแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี   ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์ เทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน  ชื่อเดิมคือ “หว่องซ้อเผ่ง” เป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นเด็กเลี้ยงแพะที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา เมื่อถึงวันหนึ่งได้มีโอกาสพบกับนักพรต และได้รับการชักชวนให้ไปเล่าเรียนวิชา ท่านหว่องซ้อเผ่ง ตัดสินใจตามนักพรตออกไปศึกษาเล่าเรียนวิชา จนบรรลุ สามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ หลังจากนั้นก็ได้ลาอาจารย์นักพรตกลับมาใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาด้านสมุนไพร ใช้รักษาประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านได้ใช้วิชาการแพทย์สมุนไพร บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวบ้านมาตลอดช่วงชีวิต และยังถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์มากมาย จนได้รับยกย่องว่าเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลหว่องไท่ซิน เอาไว้ เพื่อกราบสักการะ 

นอกจากมีความเชื่อว่าไหว้ขอพรเรื่องความรักดีแล้ว ที่นี่เชียมซีก็แม่นมาก คนฮ่องกงบอกว่าแม่นเหมือนตาเห็นเลย  ท่านจึงมีฉายาที่แปลเป็นภาษาไทยว่า ขอมาเราจัดให้  ผู้ที่ศรัทธาตามหารักแท้ ขอพระจากองค์เทพโดยบอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และสิ่งที่ท่านต้องการกับองค์เทพ และขอประทานพรให้ท่านสมหวังในสิ่งที่ขอ 

นอกจากเทพเจ้าหว่องไท่ซิน แล้ว ภายในวัด ยังมี เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว  รูปปั้นสีทอง มีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลัง  เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี  เพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี่แหละคือ เส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว เมื่อไปถึงจะเห็นรูปปั้นของเทพหยุคโหลวอยู่ตรงกลาง เมื่อหันหน้าเข้าหาเทพหยุคโหลว จะพบรูปปั้นเจ้าบ่าว อยู่ทางขวา และรูปปั้นเจ้าสาวอยู่ทางซ้าย โดยมีด้ายแดงผูกโยงจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาที่เทพหยุคโหลว เทพเจ้าหยุคโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man from The Moon) เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน ตามตำนานเล่าว่าหลังจากที่ภรรยาผู้เฒ่าเสียชีวิต ก็ได้ขึ้นไปอยู่บนสรวงสรรค์ ผู้เฒ่าก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาเพื่อขอให้ทวยเทพประทานพรให้เขาได้ขึ้นไปอยู่กับคนรัก จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ คอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะปรากฏตัวยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ เป็นเทพเจ้าผู้เป็นอมตะที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกด้ายดวงชะตา ระหว่างคู่รักซึ่งเมื่อคู่กันแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดกัน เทพหยุคโหลว ที่วัดหวังต้าเซียน จะเป็นจุดไหว้จุดที่ 4 ต่อจากการไหว้ศาลเจ้าที่ 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 7)

เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฮ่องกง และถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 ในปี ค.ศ.1909 ได้มีการสร้างถนนขึ้นเพื่อเชื่อมต่อฮุงฮอมกับจิมซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ขณะที่คนงานก่อสร้างกำลังขุดในพื้นที่ที่เป็นเนินเขา ปรากฏว่ามีน้ำสีแดงไหลออกมาจากพื้นดิน ลือกันว่าคือเส้นเลือดของมังกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถูกฉีกขาดเนื่องจากการก่อสร้างขุดเจาะ คนงานเกิดกลัวที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนต่อ ถึงแม้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าสีของน้ำเป็นผลมาจากการสะสมของกำมะถันและปรอทในดิน แต่คนงานยังคงกังวล จึงเกิดการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นมา ด้วยความเชื่อว่าใน เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum) จะสามารถช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากภัยพิบัติ อันตรายต่างๆ วัดเจ้าแม่กวนอิมมีอยู่หลายแห่ง แต่ที่โดดเด่นเรื่องโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย ก็ต้อง วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก เวลาอธิษฐานให้ขอพรแค่ 1 อย่าง พร้อมกับระบุวันเวลาในการขอพรด้วย ไม่อย่างนั้นขอได้ แต่จะสัมฤทธิ์ผลเมื่อไหร่จะไม่มีกำหนดแน่ชัด

 

จากนั้นนำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จี้ และแหวนกังหัน ที่มีชื่อเสียงที่สุด สินค้าทุกชิ้นมีเอกสารรับประกันคุณภาพเปลี่ยน ซ่อม ได้ตลอดอายุการใช้งาน หากเกิดการชำรุดจากสินค้าไม่ใช่อุบัติเหตุ และนำท่านเลือกซื้อ ยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย

*** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

 

18.00 น. :  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

21.35 น. :  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 617

23.35 น. :  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

************************************************************

19.00 น. :  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

22.00 น. : ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX 709

23.55 น. : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ -------------------- 

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว

22-24 มีนาคม 2562

CX700, 08.25-12.10 // CX617, 21.35-23.40

17,900 บาท 17,900 บาท 16,900 บาท 5,900 บาท

26-28 เมษายน 2562

CX616, 06.35-10.25 // CX709, 22.25-00.20

17,900 บาท 17,900 บาท 16,900 บาท 5,900 บาท

24-26 พฤษภาคม 2562

CX700, 08.15-12.10 // CX709, 22.25-00.20

17,900 บาท 17,900 บาท 16,900 บาท 5,900 บาท

14-16 มิถุนายน 2562

CX700, 08.15-12.10 // CX617, 21.35-23.40

17,900 บาท 17,900 บาท 16,900 บาท 5,900 บาท

28-30 มิถุนายน 2562

CX700, 08.15-12.10 // CX617, 21.35-23.40

17,900 บาท 17,900 บาท 16,900 บาท 5,900 บาท
         

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่นฮ่องกง
 • ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระน้ำหนักเกินจาก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว
 • ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สำหรับ หัวหน้าทัวร์+ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ   ท่านละ 200 บาท/วัน/ท่าน ( 200*3วัน = 600 บาท/ท่าน)      **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง 1.5 - 2 นิ้วเท่านั้น พื้นหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน 2 รูป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์)

เงื่อนไขการเก็บเอกสาร และขอยื่นวีซ่า

 • ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าปกติ 7 วันทำการ
 • เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่งถึงบริษัท อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
 • หาก ยื่นเอกสาร ล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชำระค่าวีซ่าด่วน
 • กรณีส่งรูปถ่าย ไม่ถูกต้อง เช่น พื้นหลังเป็นสีฟ้า บริษัทฯจะไม่สามารถดำเนินการยื่นเรื่องวีซ่าให้ได้ เนื่องจากผิดกฎระเบียบการขอยื่นวีซ่า

การจองทัวร์และการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและรูปถ่ายสีหน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดำ) ขนาด1.5นิ้ว–2นิ้ว ท่านละ2 รูป

เงื่อนไขการยกเลิก

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 • กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

 

กรณีคณะออกเดินทางได้  

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

เงื่อนไขการให้บริการ

-  สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์บริษัทฯ ขอสงวน

   สิทธิ์ สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15-20 วัน

-  จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้

    เดินทาง  (บุคคลที่มีอายุ ตั้งแต่ 12ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน

-  เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

   เดินทางเป็นสำคัญ

-  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

  ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

  ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,  

   การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม

   แรงงานทั้ง   จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

-  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

   อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

   เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด

-   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

    ความประมาทของ นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน

-  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน  

    รายการเดินทาง บริษัท  ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

   เปลี่ยนชื่อได้

-  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
 • ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายที่ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น