TPE001 ไต้หวัน - ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านวัฒนธรรม 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์ : ไต้หวัน - ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านวัฒนธรรม 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรม : TPE001 สายการบิน : Thai Airways
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท
วันเดินทาง : 21 - 25 ต.ค. 58

รายละเอียด

*ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมทัวร์นี้ได้จากไอคอน "Download DOCX" ที่อยู่ด้านบน

 

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น