บริษัท สปิริต ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด

บริษัท สปิริต ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (Spirit of the world Co.,Ltd.) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05832 จดทะเบียนนิติบุคคลประเภท out bound เริ่มเปิดทำการตั้งแต่ปี 2551 วัตถุประสงค์สำคัญคือ การเป็น LAND OPERATE ทำงานเบื้องหลังการประสานระหว่างบริษัททัวร์ กับ โรงแรม ร้านอาหาร รถรับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยว ในต่างประเทศ ตลอดจน ตั๋วเครื่องบิน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจออกจำหน่ายในแนวทางการโฆษณาที่แตกต่างกันไป ด้วยคุณภาพ ทั้งตัวสินค้า และบุคลากรของบริษัท

นโยบายบริษัท

 • มุ่งเน้นคุณภาพและการบริการสู่ลูกค้าบริษัททัวร์ ทั่วประเทศไทย
 • มุ่งเน้นคุณภาพและการบริการสู่ลูกค้าที่เป็นกลุ่ม จอยทัวร์ ทุกเส้นทาง
 • เน้นคุณภาพและบริการ ที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างความมั่นใจให้กับบริษัททัวร์ทั่วประเทศ เมื่อมาใช้บริการกับบริษัทเรา
 • สร้างความเพลิดเพลินใจกับลูกค้า จอยทัวร์ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว และต้องกลับมาด้วยความประทับใจ
 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เข้ากับระบบการจัดการในองค์กร
 • บริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร อัพเดทข้อมูลท่องเที่ยวและโปรแกรมไปยังบริษัททัวร์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดระบบการบริหารการจัดการบุคคลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงาน มีความรักองค์กร มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมายบริษัท

 • ค้นหาเส้นทางใหม่ๆ เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
 • เพิ่มโรงแรม ร้านอาหาร รถรับ-ส่ง ให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
 • พัฒนาคุณภาพทุกเส้นทาง ทุกงานบริการ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล
 • ลูกค้าบริษัททัวร์ มีความมั่นใจในงานบริการและคุณภาพของเรา
 • ลูกค้าจอยทัวร์ ได้รับความประทับใจ จากเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการด้วยความประทับใจ
 • รักษาฐานลูกค้าเก่าให้เหนียวแน่น สร้างฐานลูกค้ารายใหม่ให้เพิ่มขึ้นทุกๆปี
 • สร้างผลกำไรให้บริษัทเพิ่มอย่างน้อย 5% ต่อปี
 • ลูกค้าที่เป็นบริษัททัวร์ ต้องได้รับข่าวสารที่ครบถ้วนจากบุคลากรของบริษัท
 • พนักงานบริษัท มีความสามัคคีกัน อยู่อย่างมีความสุขในองค์กร ดั่งเป็นครอบครัวเดียวกัน

ทุกหน่วยงาน ทุกองค์การ ล้วนแต่ มีเป้าหมาย และความคาดหมายที่จะสร้างงาน ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่มีมาตรฐาน
บริษัทเรามุ่งเน้นการบริการด้วยใจ การจะทำงานอันไดได้ดี ต้องใช้หัวใจในการลงมือทำ อาศัยความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร
เราจึง มุ่งเน้นความสามัคคี และการให้บริการลูกค้า ด้วยหัวใจแห่งการทำงานเป็นหลัก เพื่อผลประกอบการณ์ที่ดี
ที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ของเรา

ใบอนุญาตประกอบธุระกิจนำเที่ยว

ติดต่อเรา

288/5 หมู่บ้านเนอวานา แอทเวิร์ค, ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทร (+66) 02 007 1691

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น