บันทึกนักเดินทาง >> ทริปเที่ยวพม่า

29 มิถุนายน 2560

เยือนมนต์เสน่ห์พุกาม มัณฑะเลย์ เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

เมืองพุกาม และ มัณฑะเลย์ เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งในพม่าที่ยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองพุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมาย   เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย...

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น