บันทึกนักเดินทาง >> ทริปเที่ยวฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) 3 ธ.ค. 59

20 กุมภาพันธ์ 2560

วัดหว่อง ไท่ ซิน หรือที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทย เรียกกันว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่โด่งดังอันดับต้นๆ ของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่กว่าร้อยปีและได้รับความศรัทธามากที่สุดในฮ่องกง ผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ตลอดเวลา เพราะมีความเชื่อว่าการได้มากราบไหว้ขอพรจาก องค์เทพเจ้าหว่องไท่ซิน จะทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมส่วนผสมระหว่างศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื้อ และลัทธิเต๋า ภายในศาลจะมีรูปภาพของเทพเจ้าหว่องไท่ซิน ซึ่งนำมาจากประเทศจีน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1915 ให้กราบไหว้

ประตูทางเข้าวัดหวังต้าเซียน

 

ตำนานของเทพเจ้าหว่องไท่ซิน เดิมท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ท่านเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่สูง และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ทำงานดูแลเลี้ยงแพะ และยังเป็นคนที่มีจิตใจเมตตามาก อยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพรต และนักพรตได้ชวนไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านก็ตัดสินใจตามนักพรตท่านนั้นไปศึกษาร่ำเรียนวิชา ท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุ จนท่านสามารถเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้ว ก็ได้ลาอาจารย์ของท่านกลับมา ใช้วิชาความรู้ด้านสมุนไพร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ เดินทางรักษาประชาชนจีนที่เจ็บไข้ ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีน ท่านหว่องไท่ซิน ได้ใช้วิชาการแพทย์ จัดยาสมุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายมาตลอด ตราบจนท่านเสียชีวิต จึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ชาวบ้านต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพหว่องไท่ซิน และได้ตั้งศาลแห่งนี้เอาไว้เพื่อกราบสักการะ เมื่อครั้งชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกง ได้อัญเชิญกระถางธูปของท่านมาด้วย และได้วาดรูปของท่านโดยหมึกและพู่กันจีนโบราณ เพื่อแสดงถึงตัวท่าน ทั้งหมดได้นำมาตั้งไว้ที่วัดหวังต้าเซียน เกาะเกาลูน ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจุบัน ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง ชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้าเซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกินจนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได้ จึงทำให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้าหวังต้าเซียนเป็นอย่างมาก

ประตูทางเข้าหน้าศาลเทพเจ้าหวังต้าเซียน

วัดหวังต้าเซียน ยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ที่ชาวฮ่องกงนับถือ และมีความศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในวัดแห่งนี้ด้วย โดยทางวัดได้ติดป้ายหมายเลขบอกจุดอย่างชัดเจน โดยจะมีทั้งหมด 5 จุด 

  1. จุดแรก คือ ศาลเทพเจ้าหวังต้าเซียน  ขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
  2. จุดที่ 2 คือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม  ขอพรให้ประสบความสำเร็จ
  3. จุดที่ 3 คือ ศาลท่านเจ้าที่ 
  4. จุดที่ 4 คือ เทพเจ้าหยุคโหลว หรือ เทพเจ้าแห่งความรัก ขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรัก
  5. จุดที่  5 คือ ศาลท่านขงจื้อ ขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเรียน การศึกษา และสติปัญญา

 

ศาลเทพเจ้าหวังต้าเซียน

จุดแรก ศาลเทพเจ้าหวังต้าเซียน สามารถขอพรทางเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ หรือจนถึงขั้นอาการหนัก เมื่อได้มาขอพรหรือจะบนบานที่ศาลแห่งนี้ มักจะสมหวังตามที่ขอ หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ม่านนั้นเห็นได้จากการมาแก้บนของชาวฮ่องกงและชาวจีนที่นำของมาถวายแก้บนกันเป็นประจำ มีให้เห็นทุกครั้งที่ไปไหว้ศาลเทพเจ้าหวังต้าเซียน วิธีการขอพรเพียงแค่ไหว้ด้วยธูป 3 ดอก พร้อมตั้งจิตอธิฐาน ขอพรจากเทพเจ้าหวังต้าเซียน ไม่เพียงแต่ขอพรให้กับตัวเอง ยังขอพรให้กับคนอื่นได้ด้วย เสร็จแล้วนำธูป 3 ดอก ไปปักที่กระถางธูปที่หน้าศาลได้เลยค่ะ เป็นอันเสร็จพิธีไหว้ของจุดแรกหลังจากนั้นเดินมาทางขวามือ เพื่อที่จะไปไหว้จุดต่อไปค่ะ

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

จุดที่ 2 ศาลเจ้าแม่กวนอิม  ศาลแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งอยู่ทางขวาของศาลเจ้าหวังต้าเซียน ข้างในศาลจะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ประดิษฐานอยู่ข้างใน สามารถขอพรได้ในทุกๆด้าน และควรขอเรื่องที่สำคัญที่สุดในเวลานั้นเพียงเรื่องเดียว วิธีการขอพรเหมือนกันกับจุดแรก ก็คือไหว้ด้วยธูป 3 ดอก พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เสร็จแล้วนำธูป 3 ดอก ไปปักที่กระถางธูปที่หน้าศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นอันเสร็จพิธีไหว้ของจุดที่ 2 ค่ะ เสร็จแล้วเดินลงบันไดด้านหน้าของศาลเจ้าแม่กวนอิม แล้วเลี้ยวซ้ายมา เพื่อไปไหว้จุดต่อไปค่ะ

ศาลเจ้าที่

จุดที่ 3 ศาลเจ้าที่ จะมีลักษณะคล้ายศาลา อยู่ฝั่งซ้ายของศาลเจ้าแม่กวนอิม วิธีการไหว้ ก็คือใช้ด้วยธูป 3 ดอก แล้วไหว้สักการะศาลเจ้าที่ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนำธูป 3 ดอก ไปปักที่กระถางธูปที่หน้าศาล เป็นอันเสร็จพิธี เสร็จแล้วเดินมาทางขวามือ เพื่อไปไหว้จุดต่อไปค่ะ

เทพเจ้าหยุคโหลว หรือ เทพเจ้าแห่งความรัก

จุดที่ 4 เทพเจ้าหยุคโหลว หรือ เทพเจ้าแห่งความรัก เป็นรูปปั้นสีทอง ยืนถือสมุด และมีพระจันทร์เสี้ยว อยู่ด้านหลังขององค์เทพเจ้า เชื่อกันว่าเทพเจ้าองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรัก และเนื้อคู่ เป็นอย่างมาก หากเป็นคนโสด ก็จะขอพรให้เจอเนื้อคู่ และ คนมีคู่แล้ว ก็จะขอพรให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว ตำนานเล่าว่ามีผู้เฒ่าและภรรยาคู่หนึ่ง อยู่ครองรักกันมานาน ต่อมาภรรยาได้เสียชีวิต แล้วได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ ผู้เฒ่าเสียใจเป็นอย่างมาก หลังจากที่ภรรยาของเขาได้เสียชีวิตไป ผู้เฒ่าก็ได้แต่สวดมนต์ และตั้งจิตภาวนา ขอพรเพื่อให้เทพเจ้าประทานพรให้เขา ได้ไปอยู่บนสวรรค์กับภรรยาที่รักของเขา จนในที่สุดผู้เฒ่าก็ได้รับพร ให้ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ และคอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่า สมุดที่ผู้เฒ่าถือนั้น เป็นสมุดรายชื่อของคู่รัก ที่ได้รับพรให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เทพเจ้าหยุคโหลวมักจะปรากฏตัวภายใต้แสงจันทร์ ยามค่ำคืนลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อที่จะผูกดวงชะตาให้คู่รักที่มาขอพร

วิธีการขอพรเทพเจ้าหยุคโหลว ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนั้นจะมีขั้นตอนการไหว้ต่างกันนะคะ เริ่มขั้นตอนการไหว้

ทำมือตามรูปที่ติดไว้หน้าทางเข้านำนิ้วนางลงมาแตะนิ้วโป้ง 2 มือพร้อมกัน แล้วเอานิ้วก้อยมือขวาสอดรูของนิ้วนางและนิ้วโป้งข้างซ้าย และเอานิ้วก้อยซ้ายสอดของมือขวา เสร็จแล้วเดินขึ้นบันไดไปตรงซุ้มด้ายแดง เอานิ้วชี้และนิ้วกลางที่ว่างอยู่ หนีบด้ายขึ้นมาให้สองนิ้วของทั้งสองมือหนีบด้ายไว้ และห้ามปล่อยด้ายหลุดมือเด็ดขาด ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี เพราะมีความเชื่อว่าด้ายแดงนี่แหละคือเส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก 

สำหรับผู้หญิง คือ ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพเจ้า 3 ครั้ง แล้วเดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน

สำหรับผู้ชาย คือ ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพเจ้า 3 ครั้ง แล้วเดินไปทางรูปปั้นเจ้าบ่าว ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามคลายเด็ดขาด หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันเสร็จขั้นตอน

เสร็จแล้วเดินมาทางขวามือของเทพเจ้าหยุคโหลว ไปไหว้จุดต่อไป ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์สุดท้ายของวัดแล้วค่ะ

ศาลขงจื้อ

จุดที่ 5 ศาลขงจื้อ สามารถไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเรียน การศึกษา และสติปัญญา หากท่านใดที่ยังเรียนอยู่ หรือถ้าจะขอพรให้บุตรหลานให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน ก็สามารถขอได้จากท่านขงจื้อองค์นี้เลยได้เลย จุดนี้ไม่ต้องจุดธูปสามารถพนมมือไหว้ขอพรได้เลยค่ะ

  • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

    ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น