บันทึกนักเดินทาง >> ทริปเที่ยวฮ่องกง

HONG KONG GRAND SALE ON 2 - 4 AUG

23 ธันวาคม 2558

HONG KONG GRAND SALE ON 2 - 4 AUG เรียบเรียบและรูปภาพโดย : คุณแอน วันแรกของการเดินทาง 10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4

ประตูหมายเลข 8 แถว S เคาเตอร์สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL) พบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง 13.20 น. เหิรฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 422

17.10 น. เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK สนามบินใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อ1)  

 

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนแห่งดารา ริมอ่าววิคตอเรีย AVERNUE OF THE STAR จุดชมวิวสวยๆ ในบรรยากาศแบบโรแมนติก ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม พบและสัมผัสรอยประทับมือดาราฮ่องกง ฉีเคอะ เหลียงเฉาเหว่ย เจ็ทลี ฯลฯ กันแบบใกล้ๆ ริมทางเดินมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ อยู่หลานร้าน เช่นร้านทำ WAX ที่เป็นรูปมือ พร้อมชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ดื่มด่ำกับการแสดงแสง สี เสียง และการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอันตระกานตา ยามค่ำคืน

หลังจบโชว์แล้วก็เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก THE ROYAL PACIFIC HOTEL โดยด้านล่างของโรงแรมจะเป็น OUTLET เป็นที่ช๊อปปิ้งให้ท่านได้เลือกอีกที่นึงคะ

บรรยากาศภายในห้องพักค่ะ สำหรับคืนนี้ขอให้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะคะ เตรียมแรงไว้ช๊อปปิ้งพรุ่งนี้ค่ะ

 

วันที่สองของการเดินทาง เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา

หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ วิคตอเรียพีค ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถเห็นวิวเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ชัดเจนท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของตึกระฟ้าของเกาะฮ่องกงและอาคารที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง

แล้วนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ๊กนิคชายทะเล แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง

นำท่านชม โรงงานโรงงาน HKG จิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ หมุนกังหันเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเลือกซื้อยาจีน แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (วัดกังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 3) จากนั้นอิสระช็อปปิ้งอย่างเต็มที่ และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกต่อการช็อปปิ้งคะ

วันที่สามของการเดินทาง เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น H&M ร้านยอดนิยม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า, ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก, ONITSUKA TIGER ร้องเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่กัน, ZARA เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปี, UNIQLO แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOY’ US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION หรือ เครื่องเล่น PSP หรือ แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบต่างๆ สำหรับเด็กผู้ชาย และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่เป็นสินค้าขายดีมาก

*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

15.00 น. เมื่อช็อปปิ้งอย่างเต็มที่แล้ว เจอกันที่ LOBBY โรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางไปที่สนามบินกันเลยค่ะ 18.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 423

20.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ ส่งท่านเดินทางกลับอย่างปลอดภัยพร้อมความประทับใจค่ะ

  • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

    ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น