บันทึกนักเดินทาง >> ทริปเที่ยวพม่า

สวัสดีปีใหม่ 2557 ไหว้พระรับปีใหม่ ที่พม่า

23 ธันวาคม 2558

สวัสดีปีใหม่ 2557

ไหว้พระรับปีใหม่ ที่พม่า

 

มิงกะลาบา หลายๆท่านคงจะรู้จักคำทักทายนี้กันดีในภาษาพม่า ที่แปลว่า สวัสดี ซึ่งใช้ได้ทั้งวันไม่จำกัด

สำ หรับทริปนี้ได้นำทุกท่านเยือนเมืองที่มีความยิ่งใหญ่ในเรื่องสถาปัตยกรรม ด้านศาสนา โดยสังเกตง่ายๆ พม่าจะมี วัดมากมาย และสถานที่เที่ยวที่สำคัญของชาวพม่า และเป็นจุดขายที่ทำให้นักท่องเที่ยวพากันหลังไหลไปเยือน เมือง พม่า แห่งนี้ ก็คือ วัดวาอารามต่างๆ สำหรับทริปนี้ก็เป็นทริป ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน และสิเรียม เป็นโปรแกรมที่หลายๆท่านอยากที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตและวัตฒธรรมศาสนา แต่ตัวผู้เขียนเองอยากจะแนะนำ เกี่ยวกับ การไปเที่ยวกันก่อน สิ่งที่เราต้อง ทำ ในพม่า ก็คือ  ทำใจ  ทำตาม และ ทำบุญ สามสิ่งนี้ เป็น ข้อคิดเล็กๆน้อยที่ตัวผู้เขียน อยากจะถ่ายทอด สิ่งแรก ทำใจ ทำใจในที่นี้ก็คือ ทำใจในเรื่อง ห้องน้ำ ผู้คน อาจจะไม่เหมือนอย่างกับบ้านเราที่ห้องน้ำสะอาด ผู้คน ชาวพม่า มีหลายเผ่าพันธุ์ มารวมกัน มีผู้คนมากมาย ส่วนมากก็มีฐานะยากจน เราต้องทำใจเพราะมีขอทานเยอะเหมือนกัน สิ่งที่สองทำตาม ทำตามในที่นี้ก็คือ ตามไกด์ท้องถิ่น เพราะถ้าเราตามไกด์มากเท่าไร เราก็จะได้ ข้อมูลมากเท่านั้น เพราะไกด์ท้องถิ่นจะบอกวิธีการไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพราะแต่ละที่จะมีวิธีการไหว้ไม่เหมือนกันสิ่งที่สามสิ่งสุดท้ายคือทำบุญ เพราะเราไปพม่าเราไปเพื่อทำบุญ และสิ่งที่หลายๆ ท่านคงสงสัย ไปพม่า ทำไมบริษัททัวร์ ถึงต้องย้ำกับลูกค้าว่า ต้องเตรียมรองเท้าสวมใส่สบายไป เพราะวัดทุกวัดสถานที่สำคัญของชาวพม่าจะไม่ให้ใส่ถุงเท้ารองเท้าเข้าไปในวัด สาเหตุมาจากความเชื่อที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่นที่ว่า สมัยแต่ก่อนที่พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทหารอังกฤษได้เข้ามาปกครอง ประเทศพม่า และเข้ามามีส่วนดูแลสิ่งปลูกสร้างทุกอย่าง รวมถึง เจดีย์ชเวดากอง ในสมัยแต่ก่อน ทหารชาวอังกฤษจะขึ้นไปบนพระธาตุโดยที่ไม่ถอดรองเท้าแต่ประชาชนชาวพม่าไม่ยอม ก็เลยนอนเรียงๆกันและให้ทหารเดินเหยียบประชาชนแทน ก็เป็นความเชื่อกันต่อๆกันมาว่า บรรพบุรุษได้ รักและหวงแหนพระธาตุ ดังนั้นจึงต้องห้าม ให้สวมใส่รองเท้าขึ้นบน วัดทุกวัด

เมื่อพูดถึงเจดีย์ชเวดากอง หลายท่านคงจะรูจักกัน เพราะความยิ่งใหญ่และสวยงามขององค์ พระธาตุเอง เป็นที่รู้จัก กันในวงกว้างและเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวทุกท่านหลั่งไหลกันเข้ามา ชมความงดงามขององค์พระธาตุในเมืองย่างกุ้งนี้

 

Shwedagon Pagoda  SPR01

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากอง เป็น พระธาตุประจำปีเกิดของชาวราศีมะเมีย หรือ ปีม้านั่นเอง เจดีย์ชเวดากอง เปิดให้พุทธศาสนิกชน  เช้าชม เวลา 04.00 น.- 21.00 น  ของทุกวัน  สำหรับนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าเข้าชม ท่านละ 5 เหรียญ ดอลล่าห์ สหรัฐ สามารถใช้บริการขึ้น-ลง ลิฟต์ ได้ เจดีย์ชเวดากอง มีความสำคัญเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่ามาเป็นหลายร้อยปี ด้วยความยิ่งใหญ่และงดงามนั้น จึงมีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวและไกด์ ได้แนะนำ ให้ลูกทัวร์เข้ามาไหว้องเจดีย์ก่อนที่เราจะไหว้ จะต้องมีดอกไม้ธูปเทียนก่อนซึ่งดอกไม้นั้นจะมีขายที่หน้าลิฟต์ ชุดละ 500 จ๊าด คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 20 บาท ซึ่งดอกไม้ดังกล่าวจะนำไปไหว้ จุดต่างๆที่อยู่บนเจดีย์ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักท่าองเที่ยว มาการบไหว้บูชา ลานอธิฐาน จุดสรงน้ำพระประจำวันเกิด จุดขอพรสุริยัน จันทร์ทรา จุดแสดงภาพถ่ายของพระมาหาเจดีย์เชวดากอง และจุดดูเพชร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาดูเพชรบนยอดของพระธาตุ

จุดลานอธฐาน เป้นจุดไฮไลน์ของสถานที่แห่งนี้ เพราะเป้นจุดที่รับพรมากที่สุด เป็นลักษณะลานกว้างๆ เป็นรูปดาว ให้ไหว้ขอพรกันตรงจุดนี้ สาเหตุที่ คนส่วนมากได้ใช้จุดนี้เป็นอธฺฐาน เชื่อกันว่า ก่อนที่พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ ของชาวพม่า ที่ทุกท่านขนานนามว่า ผู้ชนะสิบทิศ เมื่อท่านได้เดินทางมาที่พระธาตุแห่งนี้ ก็จะมาไหว้พระขอพรกันที่จุดนี้ จึงเป็นความเชื่อที่สบต่อกันมาว่าและใช้เป็นลานอธิฐานนั่นเอง  หลังจากนั้นก็ให้ลูกทัวร์ได้ทรงน้ำพระและนักษัตร ประจำวันเกิด ซึ่งเมื่อก่อน ยังไม่มีป้ายบอกว่า เคยเกิดวันไหน อยู่ตรงไหน แต่เดียวนี้เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมาก็มีการติดป้ายบอกเป็นของแต่ละ วัน (ภาษาอังกฤษ)

 

Shwedagon Pagoda  SPR02

สักการะสุริยัน จันทรา หรือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ เพื่อเป็นศิริมงคลเชื่อกันว่าการกราบไหว้ขอพรพระอาทิตย์กับพระจันทร์ ที่ท่านได้ ปกปักรักษาโลกแห่งนี้ การขอพรพระอาทิตย์ เป็นการขอพรเรื่องของหน้าที่การงานเพื่อให้หน้าที่การงานสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี  ส่วนการขอพรพระจันทร์ หรือจันทรา เป็นการขอพรเรื่องของ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพ้นจากโรงภัยไข้เจ็บต่างๆนานา และจุดสรงน้ำพระประจำวันเกิด ในการสรงน้ำพระประจำวันเกิด ตัว ผู้เขียนอยากจะแนะนำ ในการสรงน้ำ จะมีขั้นตอนดังนี้ จะมีขันน้ำเล็กๆให้สรงน้ำ ให้ตักน้ำสรงน้ำ มากกว่าอายุบากหนึ่งหมาถึงว่า ถ้าราอายุ ยี่สิบปี ให้สรงน้ำ ยี่สิบเอ็ดขัน เป็นต้น

มาถึงถานที่ สำคัญอีกที่หนึ่งนะค่ะ นั่นก็คือ เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะคุนเคยกับพระธาตุนี้กันมาบ้างแล้ว พระธาตุมุเตาตั้งอยู่ในเมืองหงสาวดีค่ะ เป็นพระธาตุที่อยู่คู่เมืองหงสาวดีมานานมากแล้ว และองค์พระธาตุนี้ก็อยู่ในบริเวณพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งพระธาตดังกล่าวมีความหมายมากถึงขั้นได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งใน  5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์ สูงสุดใน พม่า  มหาบูชาสถานทั้ง 5 แห่งนี้ได้แก่

  1. มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง
  2. เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม
  3. เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือที่เราเรียกกันว่า พระธาตุมุเตา
  4. พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์
  5. พระธาตุอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย” เมือง ไจก์โถ

 

Shwemawdaw Pagoda SPR

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นั่นมีความสูงมากสาเหตุที่ชาวพม่านิยมเรียกว่าพระธาตุมุเตาก็มาจากที่องค์ พระธาตุสูงเมากเวลามององค์พระธาตุก็จะทำให้แสงแดดเผาจะมูกทำให้รู้สึกร้อง จึงเป็นที่มาของ คำว้า มุเตา องค์พระธาตุมีความสคัญเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ และยังเป็นสถานที่สำคัญของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของตองอู สมัยที่ยังมีพระพรรษาเพียง 14 พรรษา กล้าที่จะนำทัพบุกเข้าไปเมืองมอญ เพื่อทรงทำพิธีเจาะพระกรรณ (เจาะหู)ที่สถานที่แห่งนี้ สิ่งที่อย่างจะแนะนำ สำหรับ พระธาตุ มุเตา เชื่อกันว่า การที่เรามาไหว้พระขอพรที่พระธาตุแห่งนี้จะทำให้เราทำอะไรก็ตามก็จะประสบผล สำเร็จในชีวิตและทำอะไรก็ตามชีวิตก็จะไม่ตกต่ำ เพราสมัยก่อน เกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอดพระธาตุตกลงมาแต่ไม่พังทลาย ประชาชนชาวพม่าจึงเลื่อมใสตัวองพระธาตุอีกทังยังเป็นสถานที่ที่กษัตริย์ชาว พม่าก่อนที่ท่านจะออกรบทุกครั้งท่านจะต้องมากรบไหว้ขอพรกันที่พระธาตุดัง กล่าว การไหว้พระขอพรเชื่อกันว่าเอาธูป หนึ่งก้าน ไปค้ำไว้กับยอดพระธาตุที่หักลงมาแล้วเอาหน้าผากไปแตะกับยอดองค์พระธาตุที่ หักลงมาจะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นไม่ว่าจะถึงช่วงชีวิตที่ตกต่ำยังไงเราก็ยัง ไม่ตกต่ำถึงที่สุดก็เปรียบเหมือนยอดพระธาตุที่ต่อให้ตกยังไงก็ตกไม่ถึงพื้น และทำให้ชีวิตของคนนั้นมีความมั่นคงถาวร

 

Kyaikhtiyo SPR

พระธาตุอินทร์แขวน

มาถึงสถาที่สำคัญเป็นสถาที่ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรูจักกันดี ในนาม พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่บนยอดเขาที่เมืองไจ้ก์โถ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ หรือ ชาวบานนิยมเรียกว่า หินฤษี ซึ่ง ก็มาจากตำนานอีกเหมือนกันค่ะ เป็นหินที่พระอินทร์ได้สร้างไว้เพื่อเก็บพระเกศาของพระพุธเจ้า เพราะว่า พระเกศาของพระพุธเจ้าได้ให้ไว้กับฤษี จากตำนานได้กล่าวว่า ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้มอบ พระเกศา ให้กับ ฤาษี ตนหนึ่ง มีนามว่า ตัสสะ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้มาแสดงธรรมเทศนา ที่ดินแดนสุวรรณภูมิ  เพื่อเป็นตัวแทนพระพุทธองค์  หลังจากที่ได้รับพระเกศาแล้ว ฤาษีตัสสะ ก็ได้นำพระเกศาไปซ่อนไว้ที่มวยผม จนเวลาผ่านไปเนิ่นนาน ฤาษีตัสสะก็แก่ชราไปและถึงเวลาที่ต้องละสังขาร ฤาษีตัสสะตั้งใจไว้ว่าจะเอาพระเกศา ไปเก็บไว้ในก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนศีรษะของเขา พระอินทร์เห็นความตั้งใจของเขาจึ่งช่วยเสาะหาก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายกับ ศีรษะมาจากใต้มหาสมุทร และนำมาวางไว้ที่หน้าผาสูงเมืองไจ้โถ แห่งนี้ จนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงมีแรงศรัทธาของผู้คนทุกสารทิศ ที่ขึ้นมากราบสักการะ  ชาวพม่าเลื่อมใสพระพุทธศาสนามาก และพระธาตุอินทร์แขวนจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ชาวพม่าเชื่อว่า ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องมากราบนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนให้ได้ เพื่อเสริมศิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชีวิต  ชาวพม่าส่วนใหญ่ ที่พบเห็น จะมานั่งสวดมนต์ขอพร กับพระธาตุ  มาทุกครั้ง ก็เห็นชาวพม่าเยอะๆทุกครั้งที่ขึ้นมา

Kyaikhtiyo SPR02

แรงศรัทราต่อองค์พระธาตุอินทร์แขวน

อย่างไรก็ตามพระธาตุอินทร์แขวนก็ได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาการาบไหว้บูชากันอย่างหนาตา เห็นได้จาก ทริปนี้เป็นทริปที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็ จะมีผู้คนได้มาที่พระธาตุกันมากมาย บางคนถึงกับมาจับจองพื้นที่เพื่อที่จะมานอนบนบริเวณพระธาตุ เพื่อที่จะไหว้พระขอพร การไหว้พระขอพร สำหับพรธาตุอินทร์แขวนนี้ ความเชื่อที่เชื่อกันว่าการที่ท่านใดได้มากราบไหว้ พระธาตุ ครบ สามครั้ง ครั้งแรก เราไปถึง เราเก็บสัมภาระไว้ที่ห้องเราเดินขึ้นไปสักการะองค์พรธาตุหนึ่งครั้งแล้วก็ กลับลงมาทานข้าว  ครั้งที่สองหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จกลับขึ้นไปอีกครั้งนึ่ง  หลังจากนั้นตอนเช้าประมาณตีสี่ตีห้า กลับขึ้นไปอีกครั้งนึ่ง  ก็ครบสามครั้ง พอดี

 

Kyaikhtiyo SPR03

เป็น ความเชื่อและแรง ศรัทรา  ปฏิบัติต่อๆกันมาจนถึงปัจุบันเป้นความเชื่อที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนได้ พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากทริปนี้เราได้ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีให้ทำบุญขอพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต สุดท้ายนี้เรากับมาเจอกันอีกสำหรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่ตัวผู้เขียยนเองจะนำมาบอกต่อให้กับผู้อ่านทุกท่าน ทางบริษัท สปิริต ออฟ เดอะ เวิลดิ์ ยินดีให้บริการทุก่านด้วยความเต็มใจ แล้วพบกัน ทริปหน้านะค่ะ

น้องวิ สปิริต ค่ะ

 

 

 

  • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

    ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น