บันทึกนักเดินทาง >> ทริปเที่ยวจีน

บันทึกนักเดินทาง เยือนฉงชิ่ง วันที่ 25 กันยายน 2559 (ตอนที่ 3)

24 พฤศจิกายน 2559

 

เสียงเคาะประตูปลุกยามเช้า เตรียมตัวชำระร่างกาย ลงไป สมทบกับคณะผู้ร่วมเดินทางจาก ประเทศไทย สองวันที่ผ่านมา ได้ ทำความรู้จัก คุ้นเคยกัน ทุกคน บอกว่า ยังไม่เคยมาเมืองฉงชิ่ง เมื่อได้เห็นด้วยสายตาตนเอง ยอมรับว่า สวยงามจริงๆ ทุกคน บอกว่าการต้อนรับดีมาก ยามเช้า หลังจากรับประทาน อาหารเช้าเรียบร้อย เดินเท้าไป ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน กับคณะจาก ประเทศมาเลย์เซีย สิงค์โปร์ ไต้หวัน เวียตนาม ดังภาพที่ได้ ฝากกล้องให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ บันทึกไว้

คณะผู้เดินทางจากประเทศไทย ระหว่างการเดินทางสองวัน ที่ผ่านไป ทำความรู้จักกันมากขึ้น มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกัน การเอื้ออาทรต่อกัน เป็น อุปนิสัยของคนไทย คุณนิล ผู้ที่เดินทางไปด้วย(ขวาสุด รูปบน) ให้ความช่วย เหลือชาวคณะอย่างเป็นกันเอง ถ่ายภาพ บริการยกกระเป๋า ประดุจว่าาเขาเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ และพานักท่องเที่ยวไป ด้วยตนเอง คุณนิลบอกว่าไม่เคยมาที่ฉงชิ่งมาก่อน

 

 งาน 2016 Pengshui International Miao’s Folk Culture Tourism Development ที่จัดเป็นทางการ

 

งาน 2016 Pengshui International Miao’s Folk Culture Tourism Development จัดอย่างเรียบง่าย ป ร ะ ทั บ ใ จ เ ริ่ ม ด้ ว ย 1.Opening Remarks, 2.Address from Qian 3.Jianchao, Secretary General of County Party Committee, Penshui M i a o & T u j i a A ut o n omo u s Co u n t y. 4.Address from Liu Qi,Director General of Chongqing Municipal Tourism Administration 6. Speech from Narong Suthipongpitarn, Assistant to President of Tourism Council of Thailand.

 

ขณะที่รับประทานอาหารเย็นยามค่ำเมื่อคืนวานนี้ เจ้าหน้าที่ ประสานงานมาแจ้งให้ทราบว่า วันพรุ่งนี้ จะมีพิธีการในการจัดงาน ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธาน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้องขึ้นกล่าว สุนทรพจน์บนเวที อย่างน้อย ๕ นาที

 

บอกเขาว่าเป็นภาษาอังกฤษ เขาตอบว่า ได้ครับ แต่ขอคำกล่าว เพื่อแปลให้ถูกต้องล่วงหน้า มองภาพรวม ที่เดินทางมาถึงฉงชิ่ง จากสนามบิน เดินทางไปยังเมืองเป็งสุข เยี่ยมชมพระราชวังแม้ว มองภาพรวมของประชากร ความเป็นไปได้ของการท่องเที่ยวใน วันข้างหน้า หยิบปากกามาร่างด้วยลายมือ เช้านี้ เขามาขอ Speech ที่ร่างไว้ด้วยลายมือตนเอง เขาขอถ่ายภาพไปเพื่อทำการ แปล คำที่ร่างไว้มีดังนี้

 

Dear all delegates, ladies and gentlemen.

 

This is my first time visiting Chongqing and Penshui City. I found that the city is so amazing developed with marvellous city planning, particularly the transportation from place to place by roadways.

 

Yesterday, I and delegates from Thailand came to Penshui through highways by bus and found out that traveling by bus from Chongqing to Fengshui was so convenience and safe. All surrounding are abound with natural resources, beautiful green mountains along the ways, high up with fogs around. I said to myself that this could be called a town in a cloud, a hidden heaven on earth named Pengshui that can be a magnet as tourist’s resources for all natural lovers to visit Pengshui in the future.

 

After visiting to Chiyou Jiuli City with a great chance to visit Miao’s King Palace. I also found the rich cultures traditions with beautiful arts engraved from the past to present that would enrich the marketing potential in Tourism Industry for Penshui City in the long run.

 

As the record of Thai People visiting China in 2015 around 700,000 and hope that in the future to come, after learning about Pengshui charming places to visit, places where the best delicious food to eat and to find the places for buying souvenirs back home through Pengshui Marketing channels. I do hope that more Thai People would come to visit Pengshui much more and more.

 

As mostly participants attending 2016 Pengshui International Miao’s Folk Culture Tourism Development from Thailand are from Travel Agents concerning tourism industry. We are all do hope that we could join hands together with Pengshui Tourism to help promoting with Thai People to visit Pengshui for the upcoming tourist seasons.

 

I, myself, have ever dreamed to see, touch a city full of cultures, traditional and arts with good life of people. After visiting Chongqing and Pengshui I found that these cities made my dream come true and this could fulfil the dream of future tourists/ visitors to visit Fengshui in the future to come.

 

Thank you.

 

 

ลงนามความร่วมมือ

 

จากนั้นมี Signing Ceremony between Penshui Tourism Bureau and Tourism Associations of 4 Countries and 1 district in Southeast Asia: ได้ลงนามร่วมกับ Mr.Yuan Yoga, Director of Pengshui Tourism Bureau และ Mr. Chen Yongjun, General Manager of Yingtianxia Company ลงนามร่วมกับ Ms.Namfon Munsan from SPR Tour Thailand.

 

คณะผู้ร่วมเดินทางจากประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลง นาม Personal Agreement for Signing Ceremony ในห้องประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ต้องชม ว่าการจัดการประชุมของเขาเรียบง่าย มี ประสิทธิภาพยิ่ง

 

หลังพิธิ Signing Ceremony.

 

สิ้นสุดพิธีการต่างๆ ผู้ที่เข้าร่วมงานจากประเทศ ต่างๆ แลกเปลี่ยนนามบัตรต่อกัน เพื่อประสานงาน และเชื่อมโยงธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต่อกัน ขณะ แลกเปลี่ยนนามบัตรกับผู้ที่มาจากประเทศเกาหลี มาเลย์เซีย สิงค์โปร เวียตนาม ไต้หวัน สื่อสารกับ เขาเป็นภาษาอังกฤษ แต่เขาสามารถสื่อสารต่อกัน ได้และกับเจ้าหน้าที่จีนด้วยภาษาจีนกลาง เราร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเดินทาง ตามโปรแกรมต่อไป อาหารอร่อยมาก

 

Visiting Beautiful Ayi River

 

 

เมือง Wulong คณะทั้งหมดที่มา ร่วมงาน 2016 China Penshui International Miao Folk Culture Tourism Development Seminar พากันเดินเท้าไปชม ควา ม งามของหุ บ เ ข า ที่มี ธรรมชาติงดงามและไปล่องเรือที่ Ayi River ในยามบ่ายของวันนี้ คณะผู้ร่วมเดินทาง ลงลิฟท์สูง จากภูผา ลงไปยังด้านล่าง มัคคุเทศก์พาเราเดินผ่านลำธาร สายน้ำตามธรรมชาติที่สวยงาม เดินชมกันแบบไม่รู้เหนือย แต่ก็มี บางคนที่ต้องหยุดพักเหนื่อย เพราะต้องเดินกว่า ๓ กิโลเมตร

 

ระหว่างเดินเท้าชมธรรมชาติไปเรื่อยๆ มี ห้องน้ำระหว่างทาง มีผู้ดูแลรักษาความ สะอาด แต่งกายชุดพื้นเมือง ดูแลสถานที่ ให้มีความสะอาด ทั้งในสายน้ำและบน บก พายไป กวาดไป ร้องเพลงจีนไป ห้องน้ำสะอาด แต่ไม่มีประตูปิด ไปเข้า ห้องน้ำ มีสุภาพสตรีดูแล ยิ้มให้เขาและชี้ ที่กล้อง ทำท่าถ่ายภาพ เธอพยักหน้าและ ตั้งท่าให้ถ่ายภาพด้วยรอยยิ้ม ราวที่เห็นทำด้วยไม้ไผ่ เป็นการสร้างด้วย คอนกรีต เลียนแบบไม้ไผ่ธรรมชาติ ถัง ขยะที่มีแต่ละจุด ก็ออกแบบให้เข้ากับ ธรรมชาติ

 

 

คณะผู้ร่วมกิจกรรม เดินชมความงามของ สายน้ำ ลำธาร จนมาถึงบริเวณที่จัดทำไว้ สำหรับล่องแพ แพของเขาด้านล่างเป็น โฟม ด้านบนเป็นไม้ไผ่แบบธรรมชาติ มัคคุเทศก์แต่งกายพื้นเมือง ยืนบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ บรรยายไป ร้องเพลง ชาวเรือไป คนแจวก็ร้องเพลงประสาน เสียงไปด้วย เขาวางแผน ฝึกคน เพื่อการ ท่องเที่ยวโดยเฉพาะ สองฟากแม่น้ำ เป็น ป่าไผ่ มัคคุเทศก์บอกว่าทางการ รักษาที่ นี่ไว้ เป็นธรรมชาติที่ทุกคนร่วมกันรักษา ขณะแพผ่านไป มีสตรีแต่งชุดประจำกาย ชาวแม้ว แจวเรือมา ร้องเพลงจีนดังไปทั่ว หุบเขา สร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยว กับธรรมชาติได้งดงาม

 

เดินทางไปยังที่พัก

 

จากแม่น้ำ AYI RIVER คณะที่ร่วมเดินทาง นั่งรถโค่ช ปรับอากาศไปยังที่พัก ที่ทางการท่องเที่ยวเป็งสุยจัด เตรียมไว้ และยามค่ำนี้ เรารับประทานอาหารกันที่ โรงแรมนี้ สถานที่พักอยู่ในบริเวณที่มีอาคารสวยงาม เป็นเมืองที่เหมือนยุโรป Miss Wang บอกว่า ที่นี่เรียก ว่า Chongqing Wulong Wonderland อาหารค่ำนี้อร่อยมาก เป็นอาหารจีน ทานกันอิ่มทุกคน

 

ชมโชว์ความประทับใจแห่งอู่หลง Impression Wulong

 

Impression Wulong เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ และนำเสนอโดย จางอี้โหมว ซึ่งทางการจีนทุ่ม เงิน กว่า 300 ล้านหยวนเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวน ของอู่หลง ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีหุบเหวและ ความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลัง เป็น เป็นเวทีกลางแจ้งที่เล่นในหุบเขา มีพื้นที่การ แสดงที่สามารถจุผู้ชมได้ 2,000 คน ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของ ผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดย มีคนลากเรือ เป็นผู้เล่าประกอบการร้องเพลงสด ของนักแสดงกว่า 100 ชีวิต ตลอดการแสดงกว่า 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบแสง สี เสียง ทางเข้าของเวทีการแสดงเป็นอุโมงค์ที่ฉายภาพ การลากเรือในสมัยก่อน ซึ่งการลากเรือในสมัย นั้นมีความลำบากเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่ยืน ลากกันริมตลิ่งเรียบๆ แต่ต้องปีนหน้าผาขึ้นไป ลากเรือ และผ่านน้ำตกที่แสนลื่น เข้ามายังอัฒจรรย์ ที่นั่งชมติดตั้งเก้าอี้พลาสติก แข็งแรงแบบติดตายตัว มีการเดินสายไฟให้ส่อง เห็นเลขที่นั่งที่พนักเก้าอี้ด้วยก่อนเริ่มเรื่อง จะ เป็นการร้องเพลงเกี่ยวกับวิถีชาวบ้าน การ หาความบันเทิงแบบชาวอู่หลง ความอาลัย อาวรณ์ของหญิงสาวก่อนที่จะวิวาห์และอำลา บุพการีไปอยู่กับสามี Impression Wulong เป็นเรื่องราววิถีชีวิตชาวอู่ หลงในสมัยโบราณ ที่ยังชีพด้วยการประมงและมี และการแสดงการใช้แรงงานในการลากเรือ ผ่าน แม่น้ำที่คดเคี้ยวและเชี่ยวกราก บางแห่งตื้นเขิน จนต้องใช้คนปีนตามหน้าผาลากดึงเรือด้วยเชือก โดยผู้แสดงส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ถอดเสื้อเปลือย อกท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ระหว่างการแสดง มีแสง สี เสียง สุดอลังการ ตามสไตล์ของจางอี้โหมว ส่วนในเรื่องของภาษา หากไม่รู้ภาษาจีนก็จะมีบอร์ดวิ่งตัวซับไตเติ้ลเป็น ภาษาอังกฤษอยู่สองข้างเวทีการเปลือยกายลาก เรือเป็นวัฒนธรรมอันโดดเด่นในแถบลำธารเสิ่น หนง อำเภอปาตง โดยกลุ่มผู้ลากจะนำเชือกที่ผูก กับเรือมาคล้องและพันไว้กับตัว จากนั้นก็เดินลาก เรืออยู่ในน้ำตลอดทั้งวันโดยไม่ใส่เสื้อผ้า เนื่องจากขณะลากเรือเสื้อผ้าจะเสียดสีกับเชือก จนฉีกขาด ใยผ้าที่เปียกน้ำจะบาดผิวหนังได้ง่าย และการที่เสื้อผ้าเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเปียกจะทำให้ไม่ สบายเอาได้ อีกทั้งตามแนวลำธารก็ไม่ค่อยมี ผู้คนผ่านไปมา จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลือย กายมากนัก นอกจากนี้ในหมู่ผู้ลากเรือยังมี บทเพลงประจำกลุ่ม โดยจะร้องเพื่อสร้างความ สมัครสมานสามัคคีในการลากเรือฝ่ากระแสน้ำ และโขดหินต่างๆ 

 

 

การแสดงประทับใจมาก ผู้แสดงทำ หน้าที่ของตนได้ดี ผู้แสดงทั้งหมด ร่วมกันแสดง ตามบทบาทของตน มี แสงสีเสียง ประกอบดังไปทั่วหุบเขา ได้ชมและคิดไปว่า ทางการจีน เตรียมการต้อนรับการท่องเที่ยว หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ป่าเขา สถานที่กอร์ปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการแสดง

 

 

ชมการแสดงจบ คณะผู้ร่วมงาน กลับไปพักยังโรงแรม Evian Hotel ห้องพักที่นี่ใหญ่โตกว้างขวาง โรงแรมทุกแห่งที่นี่ มีไวไฟบริการ ให้สามารถติดต่อกับมิตรสหายยัง ประเทศไทยได้ ที่ประเทศจีน เขานิยมใช้ Wechat ไม่นิยมใช้ Line และ Facebook มัคคุเทศก์แจ้งว่า มีผู้ใชั Wechat มากกว่าสามร้อยล้านคน ในห้องพัก มีปลั๊กไฟฟ้าใว้สำหรับ ให้ผู้พักได้ใช้ตามสะดวก มากมาย หลายจุด อากาศวันนี้เย็นสบาย ไม่ ได้เปิดเครื่องปรับอากาศ หลับ สบายตลอดทั้งคืน ณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพ/บันทึก วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

  • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

    ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น