บันทึกนักเดินทาง

3 วัดที่ไม่ควรพลาดในมณฑล ยูนนาน

29 พฤศจิกายน 2562

วัดหยวนทง (คุนหมิง)

วัดหยวนทงเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618 – ค.ศ.907) จนถึงปัจจุบัน เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ลักษณะของวัดหยวนทงในปัจจุบันเป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะ  โดยหูซาน ผู้เป็นคนพลิกประวัติศาสตร์จีน เป็นผู้ที่ทำให้ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ชิง ภายในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณและนิกายลามะของธิเบต

ภายในวัด

ศาลาแปดเหลี่ยม ในศาลาประดิษฐาน “เจ้าแม่กวนอิมพันกร”

เจ้าแม่กวนอิมพันกร

วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย   ( เมืองต้าหลี่  )

วัดเจ้าแม่กวนอิมหรือวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย   แห่งเมืองต้าหลี่  อยู่ห่างจากเมืองโบราณต้าหลี่ลงไปทางใต้ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที  วัดแห่งนี้มีตำนานเล่าขานมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังตำนานเล่าว่าในสมัยราชวงศ์ถังนั้นเจ้าแม่วนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราอายุประมาณ 80 ปี แบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลังขวางเหล่าทหารไม่ให้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหลี่ได้ เมื่อเหล่าทหารเห็นว่าแม้แต่หญิงชราภายในเมืองนี้ยังแข็งแรงมากขนาดนี้ คนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีกำลังในการต่อสู้มหาศาลอย่างแน่นอนจึงทำการยกทัพกลับไป และชาวเมืองต้าหลี่จึงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาในครั้งนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่

ด้านหน้าวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย

ภายในวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย

รูปปั้นแกะสลักหินเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหิน

 

วัดลามะซงจ้านหลิน  ( แชงกรีล่า )

วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑล ยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1679 อยู่ห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่า ประมาณ5 กิโลเมตรสร้างในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 ตรงกับสมัยจักรพรรดิ์คังซีแห่งราชวงศ์ชิงสร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา(Potala)ในกรุงลาซา (Lhasa)     

วัดลามะซงจ้านหลินเป็นวัดนิกายลามะหมวกเหลืองแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีความเคร่งในเรื่องพระธรรมวินัย มากกว่า นิกายหมวกแดง อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และในช่วงที่มีเทศกาล ชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีที่จะจัดขึ้นตามวัดสำคัญๆ เหล่านี้ ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน จำนวนของลามะที่เข้ามาศึกษา และบวชเรียนที่นี่ในบางครั้งมีมากกว่า 300รูป

ด้านหน้าวัดลามะซงจ้านหลิน

วัดลามะซงจ้านหลิน

วัดลามะซงจ้านหลิน

  • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

    ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น