บันทึกนักเดินทาง

16 ภาพวาดที่เจดีย์เยเลพญา กับ 16 คำทำนายอนาคตของพระพุทธเจ้า

23 ธันวาคม 2558

16 ภาพวาดที่เจดีย์เยเลพญา

กับ 16 คำทำนายอนาคตของพระพุทธเจ้า

วันที่ 4 – 7 กันยายนที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสไปทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทัวร์กับโปรแกรมย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน – สิเรียม 4 วัน 3 คืน อีกครั้ง และดิฉันเองก็ไม่พลาดที่จะเสาะหาเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาให้ผู้อ่านได้ติดตามกันค่ะ

00000388_0_20130614-174705
ดิฉันเดินทางไปพร้อมลูกทัวร์ 15 คน ที่เมืองสิเรียม ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์กลางน้ำที่ชื่อว่า “ เจดีย์เยเลพญา ” ผู้คนที่มามักจะมาขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการค้าที่วัดแห่งนี้ บริเวณวัดเป็นเกาะอยู่กลางน้ำ มีศาลารายล้อมบริเวณเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด อาทิเช่น พระประธาน พระอุปคุต เทพสุขภาพ เทพแห่งท้องทะเล เป็นต้น มีศาลาหนึ่งที่ดิฉันสนใจเป็นพิเศษที่นั่น ไม่ได้ประดิษฐานสิ่งใด แต่มีภาพวาดอยู่บนฝาผนังรายล้อมทั่วศาลา แต่ละรูปจะอยู่กันเป็นคู่ๆ ทั้งหมด 16 คู่ โดยทั้งหมดนั้นคือ ภาพวาดเกี่ยวพุทธทำนาย 16 คำทำนาย ซึ่งมีเรื่องราวสมัยพุทธกาลกล่าวไว้ว่า
วันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้ครองกรุงสาวัตถี ได้ทรงพระบรรทม ครั้นใกล้รุ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็น พระสุบินนิมิตถึง 16 ประการ ซึ่งเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาด จึงทรงตกพระทัยตื่นบรรทม ครั้นรุ่งเช้าจึงได้ให้พวกพราหมณ์ปุโรหิตที่ประจำราชสำนักทำนาย พวกพราหมณ์ปุโรหิต ก็พากันทำนายว่าเป็นพระสุบินที่ร้าย และว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตราย 3 ประการ ไม่เสียราชทรัพย์ ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือไม่ก็ต้องสวรรคต อย่างใดอย่างหนึ่ง และแนะให้พระองค์ทำพิธีบูชายัญสัตว์ เพื่อสะเดาะห์เคราะห์ เมื่อพระนางมัลลิกา พระมเหสีทราบเรื่องเข้า จึงทูลให้ไปขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่า เหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอน เพียงแต่มิใช่เกิดแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือแว่นแคว้นของพระองค์ แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วๆ ไป และแก่พระศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้า เมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว 2500 ปี เมื่อศาสนาเสื่อมลง (กล่าวกันว่า อายุของพุทธศาสนาในกัลป์นี้ ยืนยาวเพียง 5,000 ปี หลังจากนั้น ต้องรอยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย์ พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จมาโปรดสัตว์)

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล และคำทำนายของพระพุทธเจ้าทั้ง 16 ประการนั่นเอง ที่เป็นที่มาของภาพวาดบนศาลาแห่งนี้ ภาพทางด้านขวามือเป็นภาพพระสุบินของพระเจ้าปเสนทิโกศล และทางด้านซ้ายมือเป็นภาพพุทธทำนายของพระพุทธเจ้าว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น บ้างนั่นเอง ซึ่งดิฉันได้รวบรวมภาพและความหมายทั้ง 16 ภาพ ไว้ดังนี้

Slide1

ภาพที่ 1: เป็นภาพโคตัวผู้สีเหมือนดอกอัญชัน 4 ตัว ต่างคิดจะชนกัน ก็พากันวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจาก 4 ทิศ ฝูงชนต่างรอดู โคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามลั่น แต่แล้วต่างก็ถอยออกไป ไม่ชนกัน

พุทธทำนาย : ภาพทางด้านขวามือ จะเห็นได้ว่า เป็นภาพที่ฝูงชนกำลังกรอกข้าวเปลือกที่มีน้อยเต็มที เพราะ ทำนาไม่ได้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายว่า ในอนาคตในชั่วศาสนาของพระองค์ เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลง มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ฝนฟ้าจักแล้ง ทุพภิกขภัยจักเกิดขึ้น คล้ายเมฆตั้งเค้าจะมีฝน มีเสียงคำรามกระหึ่ม แต่แล้วก็ไม่ตก กลับเลยหายไป เหมือนโคตั้งท่าจะชนกัน แต่ไม่ชนกัน

Slide2
ภาพที่ 2: เป็นภาพต้นไม้เล็กๆ เช่น มะเขือ มะพร้าว กล้วย ที่โตเพียงคืบบ้าง ศอกบ้าง ก็ออกดอกออกผลแล้ว

พุทธทำนาย : ภาพ ทางด้านขวามือ เป็นภาพชายหญิง มีลูกเล็กๆ หลายคน แม้แต่เด็กก็ยังมีลูก ซึ่งพระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ต่อไปเมื่อโลกเสื่อม มนุษย์แม้จะมีอายุน้อย หรือมีวัยยังไม่สมบูรณ์ก็จะมีราคะกล้า และสมสู่กันตั้งแต่อายุยังน้อย และจะมีลูกแต่เด็กๆ เหมือนต้นไม้เล็กๆ แต่ก็มีผลแล้ว

Slide3

ภาพที่ 3 : เป็นภาพแม่โคใหญ่ ดื่มนมของลูกโคที่เพิ่งเกิด

พุทธทำนาย : ภาพ ทางด้านขวามือ เป็นภาพทีคนอายุมากกว่าต้องนั่งกับพื้นราวกับว่าขอร้องอะไรสักอย่างและมีชาย หนุ่มนั่งเก้าอี้ อีกทั้งหญิงสาวยืนต่อว่าอยู่ พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ต่อไปในอนาคตการเคารพนบนอบผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์จะเสื่อมถอย คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เมื่อหมดที่พึ่ง หาเลี้ยงตนไม่ได้ ก็ต้องง้อ ต้องประจบเด็กๆ ดังที่แม่โคที่ต้องกินนมลูกโคฉะนั้น

Slide4

ภาพที่ 4 : เป็นภาพผู้คนไม่ใช้วัวตัวใหญ่ ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอกลากเกวียน กลับไปใช้โครุ่นๆ ที่ยังปราศจากกำลังมาลาก เมื่อมันลากเกวียนให้แล่นไม่ได้ มันก็สลัดแอกนั้นเสีย

พุทธทำนาย : ภาพ ทางด้านขวามือเป็นภาพอยู่ในศาลกำลงตัดสินคดีอยู่ แต่ทว่าคนที่ตัดสินนั้นเป็นมิใช่ท่านอัยการแต่เป็นทนายด้านล่างที่ยืนตัดสิน อยู่ พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ในภายหน้าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม แทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ ให้กับผู้มีสติปัญญา ความรู้ กลับไปมอบยศศักดิ์ให้กับคนหนุ่มที่อ่อนหัด ด้อยประสบการณ์ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี กิจการต่างๆ ก็ไม่สำเร็จ ก็เหมือนใช้โครุ่นมาเทียมแอก เกวียนก็แล่นไม่ได้ฉันใด ก็ฉันนั้น

Slide5

ภาพที่ 5 : เป็นภาพม้าตัวหนึ่ง มีหัวสองหัว ปากสองข้าง กำลังเคี้ยวกินหญ้า และข้าวอยู่

พุทธทำนาย : ภาพทางด้านขวามือเป็นภาพคนมีอำนาจกำลังรับสินบนจากทั้งคนด้านหน้าและด้าน หลังตน พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ในอนาคตเมื่อผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรม จะแต่งตั้งคนพาล หรือคนไม่มีศีลธรรมไว้ในตำแหน่งอันมีผลต่อผู้อื่น คนเหล่านั้นก็จะไม่นึกถึงบาปบุญ คุณโทษ แต่จะตัดสินคดีต่างๆ ตามแต่ใจชอบ โดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณ ดังม้าที่กินหญ้าและข้าวพร้อมๆกัน

Slide6

ภาพที่ 6 : เป็นภาพหมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งกำลังปัสสาวะรดใส่ถาดทองราคาแพง

พุทธทำนาย : ภาพทางด้านขวามือเป็นภาพที่หญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่งในบ้านที่มีฐานะ และมีชายหญิงด้านล่างซึ่งเป็นพ่อแม่นั่งด้านล่างมองลูกสาวด้วยความอาลัย พระพุทธองค์ทำนายว่า ต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนา คนตระกูลต่ำ หรือคนพาลจะได้เป็นใหญ่เป็นโต และคนมีตระกูล ก็จะต้องยกลูกสาว ให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้น เหมือนเอาถาดทองไปให้หมาปัสสาวะรด

Slide7

ภาพที่ 7 : เป็น ภาพที่ชายคนหนึ่งนั่งฟั่นเชือก แล้วหย่อนไปในที่ใกล้เท้า แม่หมาจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่ง นอนอยู่ใต้แคร่ที่ชายคนนั้นนั่งอยู่ แล้วก็กัดกินเชือกนั้น โดยที่เขาไม่รู้ตัว

พุทธทำนาย : ภาพ ทางด้านขวามือ เป็นภาพหญิงสาวกำลังเล่นพนันในกลุ่มชาย พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ในกาลข้างหน้า ผู้หญิงจะเหลาะแหละ โลเล ลุ่มหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัว เที่ยวเตร่ ประพฤติทุศีล แล้วก็จะเอาทรัพย์ที่สามีหาได้ด้วยความลำบากไปใช้ หรือให้ชายชู้ เหมือนนางหมาโซที่นอนใต้ตั่ง คอยกัดกินเชือกที่เขาฟั่น และหย่อนลงไว้ใกล้เท้า

Slide8

ภาพที่ 8 : เป็น ภาพตุ่มน้ำตุ่มใหญ่เต็มเปี่ยมน้ำที่ฝูงชนกำลังช่วยกันเติมอยู่แค่ตุ่มเดียว จนล้นแล้วล้นอีก โดยไม่เหลียวแลจะตักใส่ตุ่มที่ว่างๆ นั้นเลย

พุทธทำนาย : ภาพทางด้านขวามือเป็นภาพคนมีอำนาจและฐานะกำลังเจรจาให้ชายฐานะต่ำกว่าช่วย กันลากเกวียนที่มีข้าวเต็มเกวียนไปให้ตน พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ในอนาคต เมื่อศาสนาเสื่อม คนเป็นใหญ่หรือมีอำนาจ จะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้ด้อยกว่า คนที่รวยอยู่แล้ว ก็จะมีคนจนหารายได้ ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้น ดังฝูงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วจนล้น ส่วนตุ่มที่ว่างอยู่กลับไม่ไปใส่น้ำ

Slide9

ภาพที่ 9 : เป็นภาพสระแห่งหนึ่งมีกวางกำลังจะไปกินน้ำ แต่น้ำในสระนั้นขุ่นข้น แต่โดยรอบสระเป็นน้ำที่ใสสะอาด

พุทธทำนาย : ภาพทางขวามือเป็นภาพคนมีฐานะกำลังข่มขู่ คนฐานะต่ำกว่าที่กำลังนั่งขอร้องอยู่ พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ต่อไป เมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม ขาดเมตตา คอยใช้อำนาจ รีดนาทาเร้นหรือกินสินบน ชาวบ้านชาวเมือง ก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆ ทำให้ที่นั้นๆ ที่คนพากันไปอยู่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เหมือนน้ำรอบๆ สระที่ใส ส่วนเมืองหลวงกลับว่างเปล่า เหมือนกลางสระที่ขุ่น

Slide10

ภาพที่ 10 : เป็นภาพข้าวที่คนหุงในหม้อใบเดียวกัน สุกไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ข้าวแฉะ ข้าวดิบ และข้าวสุกดี

พุทธทำนาย : ภาพ ทางด้านขวามือเป็นภาพนาข้าว 3 แปลง ที่ต่างกันคือ นาหนึ่งอุดมสมบูรณ์ นาหนึ่งเต็มไปด้วยน้ำ และอีกนาหนึ่งแห้งแล้งดินแตกระแหง พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ในอนาคต เมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมกันมากขึ้น ก็จะทำให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือตกไม่ทั่วถึง ทำให้การเพาะปลูกบางแห่งได้ผล บางแห่งก็ไม่ได้ผล เช่นเดียวกับข้าวที่มีสุกบ้าง ดิบบ้าง และแฉะบ้าง

Slide11

ภาพที่ 10 : เป็นภาพคนนำแก่นจันทน์ที่มีราคาแพง ไปแลกกับเปรียงเน่า (เปรียง มี 3 ความหมาย คือ 1. นมส้มผสมน้ำแล้วเจียวให้แตกมัน 2.น้ำมันจากไขข้อวัว และ 3.เถาวัลย์เปรียง แต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงเถาวัลย์เปรียง เทียบกับแก่นจันทน์ที่เป็นไม้เหมือนกันมากกว่า 2 ความหมายแรก)

พุทธทำนาย : เป็น ภาพผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวกำลังเรี่ยไรเงินจากคนอื่นที่นุ่งขาวห่มขาวเช่นกัน พระพุทธองค์ทำนายว่า กาลภายหน้า พระภิกษุอลัชชีเห็นแก่ได้ทั้งหลาย แทนที่จะนำธรรมะ ที่พระพุทธองค์สอน ไปสอนสั่งให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ และละความโลภ กลับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหากิน หาปัจจัยบริจาคเข้าตัวเอง เหมือนเอาแก่นจันทน์ (ธรรมะคำสอนที่ดี) ไปแลกเอาเถาวัลย์เน่า (ลาภอามิสที่ได้รับมา ซึ่งไม่จีรังและไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จริงๆ ได้)

Slide12

ภาพที่ 11 : เป็นภาพกะโหลกน้ำเต้าจมน้ำอยู่ในลำธาร

พุทธทำนาย : ภาพทางด้านขวามือ เป็นภาพชายคนหนึ่งแต่งตัวไม่น่าเชื่อถือยืนเจรจาต่อหน้าฝูงชนที่รายล้อมตัว นั่งฟังอย่างตั้งใจ พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ต่อไปคำพูดของคน ที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือ กลับจะได้รับความเชื่อถือ โดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อว่ามีน้ำหนักเบาเหมือนกับผลน้ำเต้า ซึ่งปกติจะลอยน้ำ แต่เมื่อคนเชื่อว่าคำพูดเหล่านั้นมีน้ำหนัก หรือหนักแน่น จึงเปรียบคำพูดนั้นว่ามีน้ำหนัก ราวกับน้ำเต้าที่จมน้ำได้

Slide13

ภาพที่ 12 : เป็นภาพก้อนหินขนาดใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำ เหมือนเรือ

พุทธทำนาย : ภาพ ทางด้านขวามือเป็นภาพคนที่ดูน่าเชื่อถือกำลังยืนเจรจากับคนมากมาย แต่ไม่มีใครสนใจที่จะหันมาฟังเค้าเลย พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ถ้อยคำของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือ ซึ่งหนักแน่น มีน้ำหนักเปรียบประดุจแท่งศิลา กลับไม่ได้รับความเชื่อถือ หรือกลายเป็นถ้อยคำที่ไม่มีน้ำหนักเหมือน เรือที่ลอยได้ ข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้ว คือ คนหันไปเชื่อคำพูดคนที่ไม่ควรเชื่อ เหมือนสิ่งที่ควรลอยกลับจม สิ่งที่ควรจมกลับลอย

Slide14

ภาพที่ 13 : เป็นภาพเขียดหรือกบตัวเล็กๆ วิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ และกัดเนื้องูเห่าขาดเหมือนกัดก้านบัว แล้วกลืนกินเข้าไป

พุทธทำนาย : ภาพ ทางด้านขวามือเป็นภาพ ภรรยากำลังตำหนิ ยืนด่าว่าสามีตน พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า เมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลส ราคะ สามีจะตกอยู่ในอำนาจของเมียเด็ก และจะถูกดุด่าว่ากล่าวเช่นเดียวกับคนรับใช้ เหมือนเขียดตัวเล็กๆ แต่กลับกินงูได้

Slide15

ภาพที่ 14 : เป็นภาพ ฝูงพญาหงส์ทอง ที่มีขนเป็นทอง ถูกแวดล้อมด้วยกา

พุทธทำนาย : คน แต่งตัวมีราศีกำลังนั่งล้อมชายที่แต่งตัวไม่ดี พร้อมมีของกำนัลมาให้ชายผู้นั้นด้วย พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ในอนาคตผู้มีตระกูลต้องไปเที่ยวประจบ และสวามิภักดิ์ต่อผู้ไม่มีตระกูล เหมือนหงส์ทองแวดล้อมด้วยกา

Slide16

 ภาพที่ 15 : เป็นภาพแกะกำลังไล่กวดเสือเหลือง และกัดกิน ทำให้เสืออื่นๆ สะดุ้งกลัว

พุทธทำนาย : ภาพทางด้านขวามือ เป็นภาพคนไม่ดีกำลังใช้ไม้ฟาดคนดี พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปภายหน้า คนชั่ว หรือคนที่ไม่ดีจะเรืองอำนาจ และใช้อำนาจเป็นธรรม ทำให้คนดีถูกทำร้าย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องหลบหนี ซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้

จากภาพพุทธทำนายทั้ง 16 ภาพ ทำให้เราเห็นว่าอนาคตหากศาสนาเสื่อมลง เหตุการณ์บนโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หากผู้ใดอ่านเรื่องนี้ตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพสุดท้าย ก็จะเห็นได้ว่าในโลกปัจจุบันนี้บางเรื่องได้เกิดขั้นแล้ว แต่จะเป็นในเรื่องใดบ้างนั้นสุดแล้วแต่ผู้นั้นจะพิจารณานะคะ อย่างไรก็ตามดิฉันขอฝากไว้สำหรับเรื่อง ทำดีได้ย่อมได้ดี และทำชั่วย่อมได้ชั่ว เพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตามแต่คำสอนนี้ยังคงใช้ได้เสมอ จงยึดมั่น จดจำ และกระทำให้ขึ้นใจนะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณลูกทัวร์ทุกท่านที่ทำให้เกิดโปรแกรมย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน – สิเรียม 4 วัน 3 คืน ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้ดิฉันได้ทำหน้าที่หัวหน้าทัวร์ และทำให้ดิฉันได้มีประสบการณ์มากขึ้นอีกด้วยค่ะ

 

 

  • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

    ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น