คลิปวีดีโอ

พระนอนชเวตาเลียว พระนอนแห่งหงสาวดี

พระพุทธไสยาสน์ชเตาเลียว เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเม­ืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระ­บาทเสมอกัน เล่าขานว่าเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุท­ธเจ้าในคืนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

สนใจติดต่อ 

เว็บไซต์ : http://sprtour.com/
ทัวร์พม่า : http://goo.gl/lCtces
เบอร์โทรศัพท์ : 02-553-0172-3
ที่อยู่ : บริษัท สปิริต ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด บ้านเลข 403/50 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ สุคนธสวัสดิ์2 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่น